Promenádní koncerty v Jižních zahradách Pražského hradu

Promenádní koncerty v Jižních zahradách Pražského hradu

Správa Pražského hradu uvádí:


Promenádní koncerty v Jižních zahradách Pražského hradu
175. sezóna, červen – září 2018


sobotní matiné 10:30 – 11:50 hod.


2. 6. Podnikový dechový orchestr ŠKODA AUTO Mladá Boleslav        
30. 6. Hudba Hradní stráže a Policie ČR
28. 7. Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO
4. 8. Harmonie Štětí
8. 9. Hudba Hradní stráže a Policie ČR        

 

Letní promenádní koncerty vojenských hudeb se na Pražském hradě konají nepřetržitě  od roku 1843. V letošním roce se uskuteční již 175. koncertní sezóna, v níž se představí všechny naše uniformované velké dechové orchestry, které nesou tuto naši - ve světě obdivovanou - tradici. Celkem pět  matiné se bude konat v Jižních zahradách Pražského hradu vždy od 10:30 hod. Nenechte si ujít tuto jedinečnou tradiční koncertní produkci, dle Eduarda Hanslicka, slavného hudebního kritika 19. století jsou „veřejná vystoupení vojenských hudeb v otevřeném prostoru tím nejdemokratičtějším způsobem poslechu hudby“.

Změna programu vyhrazena.

Datum a místo konání

 

Jižní zahrady Pražského hradu jsou otevřeny:
10:00 - 18:00

Upozorňujeme návštěvníky, že přístup do Jižních zahrad Pražského hradu je přes III. nádvoří Býčím schodištěm nebo z Opyše. Vstup z Hradčanského náměstí je uzavřen.

Vstupné

 

Vstup na koncert je volný

Mapa Hradu