Rožmberský palác

Znovuotevřená stálá expozice zavede návštěvníky do prostor původně renesančního paláce pánů z Rožmberka z let 1545–1574. Ten se v roce 1600 stal majetkem císaře Rudolfa II. a ve své původní podobě přetrval až do poloviny 18. století, kdy byl radikálně přestavěn na Ústav šlechtičen. Součástí je i pozdně barokní kaple Nanebevzetí Panny Marie.

Prostory Ústavu šlechtičen byly až do roku 1989 v podstatě neprobádaným prostorem Pražského hradu. Během osmi etap jeho jedenáct let trvající obnovy byla odkryta a restaurována řada nástěnných maleb, ale došlo také k odstranění dodatečných příček, snížených stropů a dalších rušivých úprav.

Interiér Ústavu šlechtičen je vytvořeného z dobového nábytku, obrazů a dalších užitných předmětů ze sbírek Pražského hradu. Z historických artefaktů návštěvníci v paláci uvidí historické vybavení z doby baroka, ale i novější interiérové prvky z přelomu klasicismu a empíru či vzácné zlatnické práce. Expozice v salonu přibližuje zařízení a aktivity z doby, kdy prostory sloužily jako Ústav šlechtičen.

Datum a místo konání

Rožmberský palác

otevřeno denně
9 - 17 hodin (duben - říjen)
9 - 16 hodin (listopad - březen)

Vstupné

 Expozice Rožmberského paláce je zahrnuta do okruhu "Pražský hrad - stálé expozice"

Vstupenka je společná pro Obrazárnu Pražského hradu, Příběh Pražského hradu, stálou expozici Hradní stráže a Rožmberský palác.

Základní vstupné: 300 Kč

Snížené vstupné: 200 Kč
(děti od 6 do 16 let, studenti SŠ a VŠ do 26 let, senioři od 65 let)

Rodinné vstupné: 700 Kč
(1-5 dětí do 16 let a max. 2 dospělí)

Třídy základních škol do 30 žáků: 150 Kč
(po předložení jmenného seznamu potvrzeného školou;
skupina max. 30 žáků + max. 2 osoby doprovodu/ min. však 10 osob;
platí pro Pražský hrad - základní okruh + Pražský hrad - stálé expozice)

Děti mateřských škol s doprovodem: zdarma
(po předložení školou potvrzeného jmenného seznamu)

Děti do 6 let: zdarma

Držitelé průkazu ZTP / ZTP-P + 1 doprovod: zdarma

Průvodci s licencí doprovázející klienty se zakoupenou vstupenkou do návštěvnických objektů Pražského hradu: zdarma

Aktuální ceník, platný od 1.3.2024 najdete zde.

Mapa Hradu