Omezení provozu na I. a II. nádvoří ve dnech 18. - 19. 2. 2019

Ve dnech 18. - 19. 2. 2019 bude z důvodu plánovaného filmového natáčení uzavřeno I. nádvoří a část II. nádvoří Pražského hradu. V těchto dnech bude výstup na Hradčanské náměstí či vstup do Pražského hradu z Hradčanského náměstí možný přes IV. nádvoří…

Více

zpět na seznam

Sbírka pro ohrožené děti

Popis |

Ivana Zemanová rozsvítila vánoční strom a zahájila sbírku pro ohrožené děti.

Manželka prezidenta republiky Ivana Zemanová na první adventní neděli 29. listopadu 2015 slavnostně rozsvítila na Jiřském náměstí Pražského hradu vánoční strom a zahájila tak již 18. ročník charitativní vánoční sbírky ve prospěch SOS dětských vesniček, jejíž výtěžek bude věnován na pomoc ohroženým dětem.

Ivana Zemanová této sbírce opět udělila svou záštitu a pokračuje tak v tradici, kterou založila už v roce 1968 manželka prezidenta Ludvíka Svobody Irena Svobodová a kterou po revoluci obnovila Olga Havlová.

 

Tradice přežila nacismus i komunismus a pomáhá dětem dodnes

Zrod tradice vánočních sbírek na pomoc opuštěným dětem spadá do roku 1924, kdy se díky spisovateli a novináři Rudolfu Těsnohlídkovi rozzářil na brněnském náměstí Svobody první vánoční strom republiky. O rok později se ke sbírce po Brnu přidala také Praha, Bratislava a další města po celém Československu. Vánoční stromy republiky se staly v období první republiky tradicí, která pak byla následujícími politickými režimy třikrát zrušena.

Poprvé byla tradice násilně přerušena během 2. světové války, ale v roce 1945 už opět stály vánoční stromy republiky po celé zemi a sbírky pod nimi podpořila i Hana Benešová. Tento zvyk se udržel ještě po únoru 1948, kdy už Marta Gottwaldová nemluvila o křesťanských tradicích, nýbrž o pětiletkách a trpících nezaměstnaných.

V pozdějších letech byly vánoční stromy zrušeny úplně a znovu se tradice vánočních sbírek vrátila na Vánoce 1968 díky Ireně Svobodové, manželce prezidenta Ludvíka Svobody. Ta tehdy uspořádala poprvé sbírku ve prospěch SOS dětských vesniček. Časem byla ale i tato obnovená tradice potlačena.

K obnově tradice charitativních vánočních stromů došlo opět až po roce 1989. Na Pražském hradě se první porevoluční strom se sbírkou ve prospěch SOS dětských vesniček rozzářil v roce 1992. Od té doby se v rozsvícení stromu a podpoře sbírky angažovaly Olga Havlová, Dagmar Havlová, Livia Klausová a Ivana Zemanová, které letos převzala záštitu nad sbírkou již potřetí.