Silnější než včera - Tomáš Kačo

25. září 2023 v Jízdárně Pražského hradu proběhne v  mnoha směrech nezapomenutelný večer. Výrazná hudební osobnost, Tomáš Kačo, který ušel neuvěřitelnou cestu z novojičínského bytu velké romské rodiny až na světová hudební pódia a žije v Los Angeles, se rozhodl uspořádat děkovný koncert. Jeho cílem je poděkovat všem, kteří mu na dlouhé cestě za vzděláním dali důvěru a podporu a zároveň podpořit ve vytrvalosti děti, jejichž životní a studijní startovní podmínky nejsou snadné. I proto bude tento večer, konaný pod záštitou prezidenta republiky Petra Pavla a první dámy Evy Pavlové, velmi speciální. Tomáš Kačo ve svém novém programu na část večera také přizval jako svého hosta houslového virtuosa Jiřího Vodičku, koncertního mistra České filharmonie.

Cestu Tomáše Kača ocení v Den české státnosti 28. 9. 2023 Miloš Vystrčil, který mu udělí Stříbrnou medaili předsedy Senátu. Právě přílet do České republiky k této příležitost byla impulsem pro uspořádání slavnostního děkovného koncertu. 

"Mám velkou radost, že se tento večer může konat. Všech svých profesních úspěchů jsem dosáhl také díky lidem, kteří ve mě věřili, a kteří se na mé cestě nějakým způsobem podíleli. Tento večer bych rád věnoval právě jim,“ říká Tomáš Kačo k přípravám děkovného koncertu. „Přál bych si, aby lidí, kteří pomáhají ostatním, mezi námi přibývalo, abych se jedním z těchto “andělů” stal také já,“ dodává ke svým dalším cílům.

Tomáš Kačo je skutečným důkazem toho, že umělecký talent a odhodlání mohou překonat veškeré překážky. Tomáš začal hrát na klavír v pěti letech, učil se ovšem zcela intuitivně a zákonitosti hry na klavír musel pochopit sám. Díky podpoře blízkých a také celé řady mentorů a učitelů, ale zejména díky jeho nezlomnému odhodlání, se mu po studiu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, absolutoriu na pražské HAMU a následném studiu na prestižní Berklee College of Music, kde se postupně vypracoval mezi špičkové hudebníky, otevřela možnost budovat úspěšnou zahraniční kariéru.

Nicméně, Tomášova cesta k úspěchu není a nebyla jen o jeho osobním růstu. Byť je jeho cílem primárně hudba sama o sobě, věří, že se nakonec právě její poselství může stát účinným hlasem v boji proti předsudkům a chudobě. Dlouhodobě se snaží inspirovat děti ze znevýhodněných podmínek, které se potýkají s podobnými životními výzvami jako on sám. Věří totiž, že talent a potenciál se mohou skrývat v každém, bez ohledu na jeho původ nebo sociální situaci, a že je důležité toto ve společnosti připomínat a podporovat.

Podrobné informace ke koncertu: http://jizdarna.tomaskaco.cz/

Datum a místo konání

25. 9. 2023, 19 hodin

Jízdárna Pražského hradu

Vstupné

Vstupenky na koncert k zakoupení zde

Mapa Hradu