Svatováclavský koncert

Svatováclavský koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky.

Katedrála sv. Víta, klenba, Správa Pražského hradu, foto Jan Gloc

Program

Jan Zástěra: výběr z kantát a oratoria

České nebe
1. Vintíř, poustevník
2. Soluňští bratři

Kúmská věštba
1. Marina sudetica
2. Pauca tamen
3. Caverna fatidicae

Obrazy z proroků
1. V svatyních světa
2. Věčný Slunovrat
3. Vinice Páně

Účinkující
Hudba Hradní stráže a Policie ČR, dirigent Jan Zástěra
Spojené sbory Podkrušnohoří, sbormistr Matouš Pavlis
Miroslava Časarová, Bronislava Smržová, soprán

Datum a místo konání

Katedrála sv. Víta

26. září 2023, 18 hodin

Vstupné

Vstupenky jsou v prodeji v Informačním středisku na III. nádvoří Pražského hradu.

Základní: 300 Kč

Snížené: 150 Kč
(držitelé ZTP a ZTP/P, děti do 16 let a studenti do 26 let, senioři nad 65 let)

Mapa Hradu