Umění na Hradě: Rudolf II. a Španělsko

› Rezervace

Přednášející:  Pavel Štěpánek
Historik umění, kurátor výstav, specializovaný na umění španělsky a portugalsky mluvících zemí. V roce 2009 připravil na Pražském hradě výstavu Praha španělská. Pracoval v Národní a Středočeské galerii, působil jako profesor ve Španělsku a v Mexiku, jako diplomat ve Venezuele. Člen korespondent španělských královských akademií. Dnes je emeritním profesorem Univerzity Palackého v Olomouci.

*

Přednáška z cyklu Umění na Hradě

Zvolením Habsburka Ferdinanda I. českým králem se naše země dostala do intenzivnějšího kontaktu se západní Evropou, zejména se Španělskem, které se stalo po objevení Ameriky prvořadou světovou velmocí. Přednáška se bude zabývat působením španělských kulturních impulsů na habsburské panovníky, kteří byli ve svém mládí vychováváni u svých příbuzných na madridském dvoře, kde se seznamovali s vládnutím podle dobových představ i příslušných ceremoniálů, které pak uplatňovali ve Střední Evropě. Svou roli hrála také přítomnost vyslanců v Madridu a v Praze. Právě když se Rudolf II. rozhodl přesídlit natrvalo do Prahy (1583), byl už dostavěn zbrusu nový královský palác El Escorial u Madridu, a rozestavěn i druhý královský zámek, Aranjuez, který byl ale dokončen až v 18. stol. Je proto přirozené, že na Pražském hradě lze vystopovat snahu o přenesení určitých představ získaných Rudolfem II. na základě osobní znalosti Španělska.

Datum a místo konání

čtvrtek, 25. dubna 2024 od 17 hodin

Přednáška se uskuteční v prostorách Nejvyššího purkrabství (vstup ze Zlaté uličky).
mapa

Máte-li zájem o účast, proveďte prosím rezervaci výše.

Vstupné

Vstup volný

Mapa Hradu