Umění na Hradě: Sbírky císaře Rudolfa II. na Pražském hradě

› Rezervace

Přednášející:  Štěpán Vácha
Výzkumný pracovník a vedoucí Oddělení umění raného novověku Ústavu dějin umění se specializací na barokní a renesanční malířství a obrazové sběratelství na dvoře císaře Rudolfa II.

*

Přednáška z cyklu Umění na Hradě

Císař Rudolf II. vstoupil do historické paměti především jako velký podporovatel umění a tvůrce sbírek na Pražském hradě, které co do rozsahu neměly ve své době obdoby. I když sbírka jako celek zanikla během první poloviny 17. století, dochovala se o ní četná písemná svědectví a inventární soupisy. S pomocí těchto pramenů a za využití historických plánů Pražského hradu lze nabídnout vcelku názornou představu o rozmístění a vzhledu sbírkových prostor. Pozornost bude věnována zejména obrazárně, která v dějinách sběratelství představuje historicky první specializovanou kolekci malířského umění obsahující díla nejenom Rudolfových dvorních umělců, ale i předních mistrů evropské renesance, která jsou dnes ozdobou předních světových muzeí.

Datum a místo konání

čtvrtek, 23. května 2024 od 17 hodin

Přednáška se uskuteční v prostorách Nejvyššího purkrabství (vstup ze Zlaté uličky).
mapa

Máte-li zájem o účast, proveďte prosím rezervaci výše.

Vstupné

Vstup volný

Mapa Hradu