Omezení provozu na I. a II. nádvoří ve dnech 18. - 19. 2. 2019

Ve dnech 18. - 19. 2. 2019 bude z důvodu plánovaného filmového natáčení uzavřeno I. nádvoří a část II. nádvoří Pražského hradu. V těchto dnech bude výstup na Hradčanské náměstí či vstup do Pražského hradu z Hradčanského náměstí možný přes IV. nádvoří…

Více

zpět na seznam

Václav Hudeček na Pražském hradě

Popis | Datum a místo konání | Vstupné | Umístění |

SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT MHF ČESKÉ DOTEKY HUDBY

SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU

TOMÁŠ BRAUNER – dirigent

VÁCLAV HUDEČEK – housle

JITKA HOSPROVÁ – viola

MICHAELA FUKAČOVÁ (ČR/ Dánsko) – violoncello

MAREK VAŠUT – úvodní slovo

Na programu zahajovacího koncertu jsou tři vrcholná díla klasiků 19. a 20. století. Koncertní předehra Karneval Antonína Dvořáka - původně druhá část triptychu Příroda, život, láska - vznikla v létě r. 1891. Dílo programního charakteru, vyjadřující nejspíše karneval života, vyniká mistrovskou instrumentací a mimořádnou energií. Efektní využití žesťových a bicích nástrojů (včetně tamburíny) je násobeno lyrickým intermezzem, po kterém gejzíry instrumentálních barev ústí ve strhující gradaci. Skladba je věnována pražské univerzitě, která Dvořákovi krátce předtím udělila čestný doktorát. Karneval zazněl poprvé 28. 4. 1892 v Rudolfinu pod taktovkou autora v rámci turné na rozloučenou před jeho odjezdem do USA.

Rapsodie – koncert pro violu a orchestr patří k nejoblíbenějším dílům Bohuslava Martinů. Napsal ji na jaře r. 1952 v New Yorku na přání ukrajinsko-amerického violisty Jaschy Veissiho, který ji premiéroval začátkem následujícího roku v Clevelandu pod řízením Georga Szella. Název výstižně charakterizuje dvouvěté dílo fantazijního rázu, které se vymyká obvyklému formálnímu uspořádání a vypovídá o autorově tvůrčí svobodě. Lze ho poslouchat i jako Martinů nostalgický pohled směrem k domovu, kam se do konce života už nikdy nevrátil.

„Dvojkoncert“ Johannesa Brahmse představuje pozoruhodný příspěvek k tomuto v období vrcholícího romantismu opomíjenému žánru. Skladatel ho zkomponoval během léta 1887 ve švýcarském Thunu pro svého přítele, houslistu Josepha Joachima a violoncellistu Roberta Hausmanna. I když klasická formální struktura je plná skvělé hudby, nebylo přijetí díla po premiéře řízené autorem na podzim téhož roku v Kolíně jednoznačné. Zatímco někteří skladbu adorovali jako famózní, v jiných údajně vyvolávala bezútěšnou nudu.

Zobrazit celý popis

Datum a místo konání

Španělský sál, 19:00

Vstupné

více na www.ceskedotekyhudby.cz

Mapa Hradu