Věda na Hradě: Čtyřicet let boje s epidemií HIV: Kam jsme došli a co jsme se naučili?

› Rezervace

Science at the Prague Castle: Forty years of fighting the HIV epidemic: Where are we and what have we learned?

Přednášející / Speaker: Tomáš Cihlář 

Tomáš Cihlář je český biochemik a virolog. Doktorát z biochemie získal na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, více než 30 let působí jako ve společnosti Gilead, která se zaměřuje na vývoj antivirotik; aktuálně jako viceprezident pro výzkum. Podílel se na objevu, vývoji a schválení mnoha antivirových léků včetně inovativních léků na HIV. Podílel se rovněž na vývoji remdesiviru, který byl schválen americkým úřadem FDA jako první antivirový lék pro léčbu COVID-19. V rámci globálních iniciativ zaměřených na připravenost na pandemie spolupracuje např. s americkou vládou či Světovou zdravotnickou organizací.

Tomáš Cihlář is Czech biochemist and virologist, Vice President of Research at Gilead Sciences company overseeing drug discovery and preclinical research in virology. He joined Gilead three decades ago after obtaining his PhD in biochemistry from IOCB, Prague. He has contributed to the discovery, development and regulatory approval of multiple antiviral products including an extensive portfolio of Gilead’s innovative HIV drugs and their combinations. He was closely involved in the development of remdesivir that was approved by US FDA as the first antiviral drug for the treatment of COVID-19. Dr Cihlar is also involved in multiple global pandemic preparedness initiatives including collaborations with US government, WHO and other organizations.

*

Vědecko-popularizační přednáška z cyklu Věda na Hradě
Science-popularizing lecture from the series Science at the Prague Castle

HIV byl identifikován v roce 1983 a trvalo více než dvacet let, než jsme získali vysoce účinná a bezpečná virostatika. Zatímco stále nemáme účinnou vakcínu a nevíme, jak HIV vyléčit, lidé, kteří mají přístup k moderní léčbě, již na HIV/AIDS neumírají. Globální partnerství a pomoc rozvinutých zemí hrály v tomto pokroku klíčovou roli. Současným zaměřením vývoje nových HIV virostatik je zjednodušení léčby, např. pomocí tzv. dlouhodobě působících léků. Čtyři desetiletí boje proti HIV přinesly celou řadu klíčových momentů a poznatků, které byly aplikovány během pandemie covidu a jsou důležité i v přípravě na virové epidemie, jimž budeme muset v budoucnu bezpochyby čelit. Pomůže nám umělá inteligence a další pokročilé technologie se lépe připravit?

HIV was identified in 1983 and it took more than twenty years before we had highly effective and safe antiviral drugs. While we still don't have any vaccine and don't know how to cure HIV, people who have access to treatment do not die of HIV/AIDS anymore. Global partnerships and aid from developed countries played a critical role in this progress. The current focus in the development of new HIV antivirals is to simplify the treatment, for example using so called long-acting drugs. Four decades of the fight against HIV brought a whole range of key moments and lessons that were applied during the covid pandemic and are also important in preparation for viral epidemics that we will have to face in the future. Will artificial intelligence and other advanced technologies help us be better prepared?

Upozornění: přednáška bude v anglickém jazyce bez tlumočení.
The lecture will be given in English.

Pořádá Správa Pražského hradu, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
a Univerzita Karlova. 
Za podpory Nadačního fondu IOCB Tech.

Organized by Prague Castle Administration, Institute of Organic Chemistry and Biochemistry  of the CAS, and Charles University. Supported by IOCB Tech Foundation.

 

Datum a místo konání

středa, 5. června 2024 od 18 hodin
Přednáška se uskuteční v prostorách Nejvyššího purkrabství (vstup ze Zlaté uličky).
mapa

Wednesday, 5 June 2024, 6 p.m.
Lecture takes place in the lecture room in the Supreme Burgrave´s House
(entrance from the Golden Lane)
map

Máte-li zájem o účast, proveďte prosím rezervaci výše.
If you are interested in this lecture, please make reservation (see above).

Vstupné

Vstup volný.
Admission free.

Mapa Hradu