Věda na Hradě: Evoluce a kultura – případ náboženského celibátu

› Rezervace

Science at the Prague Castle: Evolution and Culture – Issue of religious celibacy

Přednášející / Speaker: Ruth Mace
Britská profesorka evoluční antropologie, působící na Londýnské univerzitě (UCL). Specializuje se na evoluční ekologii demografie a historie a na fylogenetické přístupy v kultuře a ve vývoji jazyka.

British Professor of Evolutionary Anthropology at University College London. She specialises in the evolutionary ecology of human demography and life history, and phylogenetic approaches to culture and language evolution.

*

Vědecko-popularizační přednáška z nového cyklu Věda na Hradě
Science-popularizing lecture from the new series Science at the Prague Castle

Jak ovlivňují kulturní normy biologickou zdatnost a jak naopak tlak na vysokou biologickou zdatnost ovlivňuje, jaké normy se prosadí? Může se například celková zdatnost rodiny zvýšit tím, že pošle dítě do kláštera, kde bude žít v celibátu? Jaké předpoklady ovlivňují, zda ve společnosti převáží mužský či ženský celibát? Nejen na tyto otázky odpoví profesorka Mace ve své přednášce.

We use the issue of religious celibacy to address the wide question of whether fitness considerations underly the evolution of cultural traits – even cultural traits that are hard to explain in evolutionary terms. We model how sending a child to the monastery, to live a celibate life, could evolve as a mechanism to enhance the fitness of his family. If close kin benefit from the decision and the decision is made by parents rather than the individual, then sending a proportion of children to the monastery to live as monks or nuns can be favoured by selection. This effect is modified by environmental or other cultural variables.

Upozornění: přednáška bude v anglickém jazyce bez tlumočení.
This lecture will be given in English.

Pořádá Správa Pražského hradu, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR a Univerzita Karlova.

Organized by Prague Castle Administration, Institute of Organic Chemistry and Biochemistry  of the CAS, and Charles University.

Záznam přednášky k dispozici zde.
Recording of the lecture is available here.

Datum a místo konání

středa, 6. prosince 2023 od 18 hodin
Přednáška se uskuteční v prostorách Nejvyššího purkrabství (vstup ze Zlaté uličky).

Wednesday, 6 December 2023, 6 p.m.
Lecture takes place in the lecture room in the Supreme Burgrave´s House (entrance from the Golden Lane)

Máte-li zájem o účast, proveďte prosím rezervaci výše.
If you are interested in this lecture, please make reservation (see above).

Vstupné

Vstup volný.
Admission free.