Za tajemstvím Pražského hradu

Za tajemstvím Pražského hradu 2023

*

XVII. ročník dvoukolové vědomostní soutěže je věnován zajímavostem o

  Českých korunovačních klenotech

*

 Druhé kolo letošního ročníku se uskuteční v týdnu od 19. června. Pozvánky na konkrétní dny jsme pro úspěšné účastníky kola prvního rozeslali prostřednictvím mailové pošty vyučujícím.

 *