Výstava Záhadné pouto vznikla k výročí 30 let od znovuobnovení diplomatických vztahů mezi tehdejším Československem a Státem Izrael.

Výstava Záhadné pouto vznikla k výročí 30 let od znovuobnovení diplomatických vztahů mezi tehdejším Československem a Státem Izrael. Na 12 roll-upových panelech vizualizuje ono záhadné a hluboké pouto, které již po staletí mezi českým a židovským národem existuje. Jednotlivé panely znázorňují různé historické milníky, které tento vztah definovaly. Seznamují diváka s méně známými fakty, jako například, že se český jazyk objevil již v hebrejských rukopisech v 10. století nebo že se Karel IV. nechal při vytvoření Prahy inspirovat městem Jeruzalémem. Závěrem se pak návštěvník dozví, jak proběhlo znovuobnovení diplomatických vztahů po sametové revoluci.

Námět a text výstavy vytvořil diplomat a hebraista Dr. Robert Řehák. Text je doplněn poutavými ilustracemi studentů Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, pod vedením známé výtvarnice a ilustrátorky Renáty Fučíkové.

Výstava je v českém a anglickém jazyce.

Datum a místo konání

Rožmberský palác

otevřeno denně 9 - 16 hod. (do 31.3.)

od 1.4.   9 -  17 hod.

Vstupné

Samostatnou vstupenku na výstavu v ceně 60,- Kč lze zakoupit na místě konání výstavy.

Výstava je také přístupná návštěvníkům s platnou vstupenkou do návštěvnického okruhu A.

Mapa Hradu