Zahájení letní turistické sezóny na Pražském hradě

Slavnostní zahájení letní turistické sezony a zahájení roku Karla IV. na Pražském hradě
 
Bohatým programem s tematikou života a doby Karla IV. a otevřením nejvýznamnějších návštěvnických objektů zdarma bude na Pražském hradě v neděli dne 3. dubna 2016 zahájena nejen turistická sezona, ale také doba oslav 700. výročí narození krále českého a císaře římského Karla IV.

Program:

I. nádvoří Pražského hradu
10:00 Slavnostní zahájení – průvod historických osobností
Jan Lucemburský, Eliška Přemyslovna,  Blanka z Valois, Anna Falcká, Eliška Pomořanská, Anna Svídnická, Petr Parléř, Arnošt z Pardubic a Karel IV.
Dále pak sudičky,  lid obecný, zástupci řemesel a  praporečníci skupiny Alotrium, bubeníci Grál, zbrojnoši Kolínští rytíři.
II. nádvoří Pražského hradu
Focení v dobových kostýmech Barrandov studia
III. nádvoří Pražského hradu
10:20 - Vystoupení historických osobností + slavnostní průvod
12:30 - Vystoupení historických osobností
14:30 - Vystoupení historických osobností +  slavnostní průvod
Dále vystoupí Hudba Hradní stráže, skupina historických  tanců Ambrozia, pěvecké sbory Besharmonie a Pueri Gaudentes
vedle Zlaté brány  - Mistr kameník
Nejvyšší purkrabství
11:00 -16:00 – Hudební skupina Krleš, Skupina historického šermu Kadeti, Ohňová show In Flamenus, kejklíři Wagabunds Collective
Zdarma uvidíte:
Starý královský palác, Příběh Pražského hradu, Baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku, Katedrálu sv. Víta
Volný vstup se nevztahuje na Jižní věž Katedrály sv. Víta, expozici Svatovítský poklad, Obrazárnu Pražského hradu a výstavu o Hradní stráži v Prašné věži – Mihulce
Změna programu vyhrazena.

 

Datum a místo konání

Neděle, 3. dubna 2016, Slavnostní zahájení v 10:00 hodin před bránou Gigantů, Hradčanské náměstí.