Pražský hrad při zahájení sezóny oslaví 100 let Kanceláře prezidenta republiky a sokolnickým programem připomene Václava IV.

V sobotu dne 11. května 2019 se v areálu Pražského hradu uskuteční již šesté symbolické zahájení letní sezóny. Od 9.00 do 18.00 hodin budou opět zpřístupněny reprezentační prostory v Novém paláci a zároveň budou bezplatně otevřeny všechny hlavní návštěvnické objekty: Starý královský palác, katedrála sv. Víta, věž katedrály sv. Víta, bazilika sv. Jiří, Rožmberský palác, expozice Zlatá ulička, Svatovítský poklad, Obrazárna a Příběh Pražského hradu.

Program v reprezentačních prostorech Nového paláce se ponese v duchu oslav 100. výročí založení Kanceláře prezidenta republiky. Ve speciální expozici v Rothmayerově sále návštěvníci uvidí například řádový řetěz Řádu Bílého lva, nejvyššího českého vyznamenání, státní pečeť či originál Ústavy z roku 1920. V Prezidentském salonku pak budou vystaveny prezidentské dary a v Rudolfově galerii budou moci návštěvníci obdivovat slavnostní aranžmá jídelní tabule připravené pro státní oběd. Celá trasa bude opatřena květinovou výzdobou od hradních floristek. Vstup do reprezentačních prostor bude z Hradčanského náměstí. Poslední návštěvník bude moci do reprezentačních prostor vstoupit v 17.30 hod.

Oslavy výročí i slavnostní zahájení sezóny zpestří na III. nádvoří celodenní přehlídka dechových hudeb. Návštěvníci Pražského hradu mohou při zahájení sezóny zavítat také do Královské zahrady, kde budou po celý den probíhat opakovaná vystoupení středověkých sokolníků v podání skupiny Falconia. Sokolnická družina připomene českého krále Václava IV., jemuž bude ve druhé polovině sezóny 2019 na Pražském hradě věnována samostatná výstava. V rámci programu v Královské zahradě bude možné vůbec poprvé navštívit novou náznakovou expozici v nedávno rekonstruovaném Domě sokolníka. V Královské zahradě bude rovněž k dispozici občerstvení a dětský koutek.

 

 

 

Další informace:

Facebook: HradOfficial

Twitter: HradOfficial

www.hrad.cz

e-mail: [email protected]

 

 

 

Datum a místo konání

11. května 2019

Pražský hrad, 9:00 - 18:00

Královská zahrada, 10:00 - 18:00

 

 

Vstupné

Vstup zdarma