List of Honoured

 • President of the Czech and Slovak Federal Republic
  First Class Insignia of the Order
   
 • Tomas Bata
  Second Class, 1991
 • Jan Becko, in memoriam
  Third Class, 1992
 • LL. D. Samuel Bellus
  Third Class, 1991
 • Vojta Benes, in memoriam
  Second Class, 1992
 • Josef Cardinal Beran, in memoriam
  First Class, 1991
 • Zdenek Borek - Dohalsky, in memoriam
  Second Class, 1992
 • Prof. LL. D. Rudolf Briska, app. PhD., in memoriam
  Fourth Class, 1991
 • Stanislav Broj, in memoriam
  Fourth Class, 1992
 • Dr. Johann Wolfgang Brügel, in memoriam
  Third Class, 1991
 • LL. D. Jan Bulik, in memoriam
  Third Class, 1992
 • Ludwig Czech, in memoriam
  Fourth Class, 1992
 • Josef Capek, Dr. h.c., in memoriam
  First Class, 1991
 • Jan Cep, in memoriam
  Third Class, 1991
 • Prof. Dr. Vaclav Cerny, app. PhD., in memoriam
  First Class, 1991
 • ThD. Vladimir Pavol Cobrda, in memoriam
  Second Class, 1992
 • LL. D. Ivan Derer, in memoriam
  First Class, 1992
 • LL. D. Prokop Drtina, in memoriam
  Second Class, 1991
 • Prof. Dr. Ivo Duchacek, in memoriam
  Third Class, 1991
 • Prof. ThD. Frantisek Dvornik, in memoriam
  Third Class, 1992
 • Prof. LL. D. Karel Englis, in memoriam
  Third Class, 1991
 • Prof. Jozef Felix, in memoriam
  Third Class, 1991
 • Prof. RNDr. Oskar Ferianc, DrSc., in memoriam
  Fourth Class, 1991
 • Ctibor Filcik, in memoriam
  Fourth Class, 1991
 • Rudolf Firkusny
  First Class, 1991
 • Julius Firt, in memoriam
  Third Class, 1992
 • Prof. Josef Ludvik Fischer, in memoriam
  Fourth Class, 1992
 • Viktor Fischl (Avigdor Dagan)
  Third Class, 1991
 • Rudolf Frastacky, in memoriam
  Second Class, 1991
 • PhD. Bedrich Fucik, in memoriam
  Third Class, 1991
 • PhD. Alfred Fuchs, in memoriam
  First Class, 1992
 • PhD. Zelmira Gasparikova, in memoriam
  Fourth Class, 1992
 • PhD. Anna Gasparikova - Horakova, in memoriam
  Fourth Class, 1992
 • Pavol Peter Gojdic, in memoriam
  Second Class, 1991
 • Jozef Gregor - Tajovsky, in memoriam
  First Class, 1992
 • arch. Vladimir Gregr, M. Sc., in memoriam
  Third Class, 1992
 • Prof. Dr. Josef Grna, in memoriam
  Second Class, 1991
 • ThD. Alexandr Heidler, in memoriam
  Third Class, 1991
 • Doc. PhD. Alexander Hirner, app. PhD., in memoriam
  Fourth Class, 1991
 • Prof. Vaclav Hlavaty, in memoriam
  Third Class, 1991
 • Vincent Hloznik
  Third Class, 1991
 • LL. D. Fedor Hodza, in memoriam
  Third Class, 1991
 • Prof. Dr. Milan Hodza, in memoriam
  First Class, 1991
 • Vladimir Holan, in memoriam
  Third Class, 1991
 • Josef Hora, in memoriam
  Third Class, 1991
 • Ota Hora
  Third Class, 1991
 • LL. D. Milada Horakova, in memoriam
  First Class, 1991
 • Egon Hostovsky, in memoriam
  Second Class, 1991
 • Fedor Houdek, in memoriam
  Second Class, 1992
 • Jindrich Chalupecky, in memoriam
  Third Class, 1991
 • Roman Jakobson, in memoriam
  Second Class, 1991
 • LL. D. Jan Jamnicky, in memoriam
  Third Class, 1991
 • Stefan Jansak, M. Sc., Dr.h.c., in memoriam
  Third Class, 1991
 • LL. D. Janko Jesensky, in memoriam
  First Class, 1991
 • Jan Jesensky, in memoriam
  Fourth Class, 1991
 • arch. Dusan Jurkovic, M. Sc., in memoriam
  First Class, 1991
 • Zavis Kalandra, in memoriam
  First Class, 1991
 • Prof. PhD. Zdenek Kalista, in memoriam
  Third Class, 1991
 • M. D. Vlasta Kalalova - Di Lotti, in memoriam
  Third Class, 1992
 • Prof. LL. D. Imrich Karvas, in memoriam
  Third Class, 1991
 • Jiri Kolar
  Second Class, 1991
 • Dr. Jindrich Kolovrat
  Second Class, 1991
 • PhD. Bozena Komarkova
  Third Class, 1991
 • Prof. PhD. Frantisek Kovarna, in memoriam
  Third Class, 1992
 • LL. D. Helena Kozeluhova, in memoriam
  Fourth Class, 1992
 • Dr. Ivan Krasko, M. Sc., in memoriam
  Third Class, 1991
 • Prof. M. D. Jiri Kral, DrSc.
  Fourth Class, 1991
 • M. D. Frantisek Kriegl, in memoriam
  Third Class, 1992
 • Prof. PhD. Kamil Krofta, in memoriam
  First Class, 1992
 • Anna Kvapilova
  Fourth Class, 1991
 • MVDr. Martin Kvetko
  Second Class, 1991
 • Rafael Kubelik
  First Class, 1991
 • PhD. Karel Kucera, in memoriam
  Fourth Class, 1992
 • Prof. M. D. Bozena Kuklova - Sturova, DrSc., in memoriam
  Third Class, 1992
 • Leopold Lahola, in memoriam
  Third Class, 1991
 • Reverend Dr. Jan Lang
  Second Class, 1991
 • PhD. Frantisek Lederer, in memoriam
  Third Class, 1991
 • LL. D. Jozef Lettrich, in memoriam
  Second Class, 1991
 • Jan Lichner, in memoriam
  Third Class, 1992
 • Prof. RNDr. Michal Luknis, DrSc., in memoriam
  Fourth Class, 1991
 • Vaclav Majer, in memoriam
  Second Class, 1992
 • Cyprian Majernik, in memoriam
  Third Class, 1991
 • ThD. Antonin Mandl, in memoriam
  Third Class, 1992
 • LL. D. Ivan Markovic, in memoriam
  First Class, 1992
 • Bohuslav Martinu, in memoriam
  Second Class, 1991
 • Jan Masaryk, Dr.h.c., in memoriam
  First Class, 1991
 • Ivan Medek
  Third Class, 1991
 • Prof. PhD. Jan Mikles, app. PhD.
  Fourth Class, 1991
 • Vaclav Neumann
  Third Class, 1991
 • Frantisek Nemec, in memoriam
  Third Class, 1992
 • Zdenek Nemecek, in memoriam
  Fourth Class, 1992
 • Jarmila Novotna - Daubek
  Fourth Class, 1991
 • H. E. Dr. Anastaz Opasek
  Second Class, 1991
 • Jozef Orszagh, in memoriam
  Second Class, 1992
 • Prof. PhD., ThD. Samuel Stefan Osusky, in memoriam
  Second Class, 1992
 • LL. D. Stefan Osusky, in memoriam
  First Class, 1992
 • Jan Palach, in memoriam
  First Class, 1991
 • Dr. Vaclav Palecek, M. Sc., in memoriam
  Fourth Class, 1992
 • LL. D. Josef Palivec, in memoriam
  Third Class, 1992
 • Dr. Jan Papanek
  First Class, 1991
 • Dr. Gustav Papp
  Fourth Class, 1991
 • Bernadeta Panciova
  Fourth Class, 1991
 • LL. D. Josef Patejdl, in memoriam
  Third Class, 1992
 • Prof. Jan Patocka, in memoriam
  First Class, 1991
 • LL. D. Jaroslav Pechacek
  Third Class, 1991
 • Ferdinand Peroutka, in memoriam
  First Class, 1991
 • Antonin Pesl, in memoriam
  Second Class, 1992
 • Dr. Premysl Pitter, in memoriam
  Third Class, 1991
 • Frantiska Plaminkova, in memoriam
  Third Class, 1992
 • Prof. Karel Plicka, in memoriam
  Third Class, 1991
 • Prof. PhD. Albert Prazak, in memoriam
  Second Class, 1992
 • Vojtech Preissig, in memoriam
  Second Class, 1992
 • Prof. Marie Provaznikova, in memoriam
  Third Class, 1992
 • arch. Bohumil Prikryl, M. Sc., in memoriam
  Fourth Class, 1992
 • LL. D. Ladislav Radimsky, in memoriam
  Fourth Class, 1992
 • Alfred Radok, in memoriam
  Third Class, 1991
 • Prof. PhD. Emanuel Radl, in memoriam
  Second Class, 1992
 • Prof. PhD. Daniel Rapant, in memoriam
  First Class, 1991
 • Bohuslav Reynek, in memoriam
  Fourth Class, 1992
 • Dr. Hubert Ripka, in memoriam
  Second Class, 1991
 • Josef Rotnagl, in memoriam
  Fourth Class, 1992
 • Dr. Fedor Ruppeldt, in memoriam
  First Class, 1991
 • Doc. PhD. Milan Rufus, app. PhD.
  Third Class, 1991
 • Jaroslav Seifert, in memoriam
  First Class, 1991
 • Prof. M. D. RNDr. Bohumil Sekla, DrSc., in memoriam
  Fourth Class, 1991
 • Evald Schorm, in memoriam
  Fourth Class, 1992
 • Prof. Frantisek Schwarzenberg
  Second Class, 1991
 • PhD. Jan Slavik, in memoriam
  Fourth Class, 1992
 • LL. D. Juraj Slavik, in memoriam
  Second Class, 1992
 • Rostislav Sochorec, M. Sc., in memoriam
  First Class, 1991
 • Koloman Sokol
  Second Class, 1991
 • M. D. Karel Steinbach, in memoriam
  Fourth Class, 1992
 • Prof. Dr. Jaroslav Stransky, in memoriam
  Second Class, 1991
 • LL. D. Lev Sychrava, in memoriam
  First Class, 1992
 • Josef Safarik, M. Sc., Dr.h.c.
  Third Class, 1991
 • LL. D. Premysl Samal, in memoriam
  First Class, 1992
 • PhD. Milan Simecka, in memoriam
  First Class, 1991
 • Ester Simerova
  Fourth Class, 1991
 • ThD. Jan Simsa
  Fourth Class, 1991
 • Jaroslav Simsa, in memoriam
  First Class, 1992
 • Msgr. Jan Sramek, in memoriam
  Second Class, 1991
 • Prof. Dr. Vavro J. Srobar, in memoriam
  Second Class, 1991
 • Prof. PhD. Anton Stefanek, in memoriam
  Second Class, 1992
 • pater Josef Stemberka, in memoriam
  First Class, 1992
 • Prof. Svätopluk Stur, in memoriam
  First Class, 1991
 • Frantisek Svantner, in memoriam
  Third Class, 1991
 • Vaclav Talich, in memoriam
  Third Class, 1992
 • Dominik Tatarka, in memoriam
  First Class, 1991
 • Prof LL. D. Eduard Taborsky
  Third Class, 1991
 • Frantisek Cardinal Tomasek
  First Class, 1991
 • ThD. Stepan Trochta, in memoriam
  Third Class, 1992
 • Prof. PhD. Jan Uher, in memoriam
  Second Class, 1992
 • Doc. Zdenek Urbanek
  Third Class, 1991
 • Jan Ursiny, in memoriam
  Second Class, 1992
 • Prof. PhD. Ruzena Vackova, in memoriam
  Second Class, 1992
 • M. D. Vladislav Vancura, in memoriam
  First Class, 1992
 • Kvetoslava Viestova, in memoriam
 • Third Class, 1992
 • Jan Vladislav
  Third Class, 1991
 • Jiri Weil, in memoriam
  Third Class, 1991
 • Jaroslav Werstadt, in memoriam
  Fourth Class, 1991
 • academic Otto Wichterle
  Third Class, 1991
 • Jan Zahradnicek, in memoriam
  Second Class, 1991
 • Jan Zajic, in memoriam
  First Class, 1991
 • Dr. Peter Zatko, M. Sc., in memoriam
  Fourth Class, 1991
 • Frantiska Zeminova, in memoriam
  Third Class, 1992
 • Dr. Petr Zenkl, in memoriam
  Second Class, 1991
 • ThD. Josef Zverina, in memoriam
  Second Class, 1991
 • LL. D. Grigorij Zatkovic, in memoriam
  Fourth Class, 1992