Doteky státnosti

Návštěvnické okruhy

Výstava z projektu „Založeno 1918“ ke 100. výročí vzniku ČSR

Vlajka s nápisem Pravda vítězí vztyčená 28. října 1940 v čs. výcvikovém táboře v Jerichu. Foto: Vojenský historický ústav
Ústavní listina Republiky československé z roku 1920. Foto: Archiv Poslanecké sněmovny
Návrh státní symboliky jednoho z tvůrců českého kubismu Vlastislava Hofmana z roku 1919. Foto: Vojenský historický ústav

 Výstavní projekt Založeno 1918 pokračuje výstavou Doteky státnosti, kterou v Jízdárně Pražského hradu připravil Vojenský historický ústav ve spolupráci s  dalšími spolupořadateli. V kontextu dalších výstav připravovaných k výročí založení našeho státu je tato zcela výjimečná, a to nejen soustředěním zcela unikátních exponátů na jedno místo, ale i svým architektonickým pojetím.

Právě příběhy vystavovaných předmětů budou tvořit osu celé výstavy, jejímž cílem bude ukázat návštěvníkům, že ačkoliv byla řada státních symbolů v průběhu naší historie mnohokrát zneužita, stále se jedná o tytéž symboly, za něž byli naši předkové ochotni položit život.

Součástí výstavy bude i klenotnice, v níž budou vystavena nejvyšší státní vyznamenání udělovaná za uplynulých sto let a také unikátní archiválie, vážící se k přelomovým okamžikům našich novodobých dějin, které se budou pravidelně obměňovat. Mezi významné exponáty bude patřit kolekce dekorací Řádu Bílého lva včetně nerealizovaných návrhů, nepřijaté návrhy státní symboliky z let 1918, 1919 i 1993, originály všech ústav Československé a České republiky, sako, které na sobě měl Jan Kubiš v okamžiku atentátu na Reinharda Heydricha či dopisy Milady Horákové ze žaláře. 

 

 

 

 

Akce

Datum a místo konání

10. 5. - 31. 10. 2018

Jízdárna Pražského hradu

otevřeno denně 10 - 18 hodin

 

Vstupné

 

 

Od 12. září 2018 vstup zdarma.

 

 

Rezervace vstupu pro školní skupinu: Školní skupina, která si zarezervuje návštěvu výstavy na přesný čas prostřednictvím rezervačního formuláře (níže), bude mít zajištěn zvláštní vstup u bezpečnostních kontrol: vstup Prašný most. Zvláštní vstup se prokazuje vytištěným potvrzením o provedené rezervaci. Na určitý rezervační čas je možno objednat pouze jednu třídu . Rezervaci lze provést ZDE. P O Z O R  - prostřednictvím této rezervace není zajištěna komentovaná prohlídka výstavy. Pro rezervaci vstupu s komentovanou prohlídkou výstavy využijte rezervační formulář na www.komentovkydoteky.sweb.cz

Pro základní a střední školy jsou ve výstavě Doteky státnosti připraveny komentované prohlídky s lektory, které zajišťuje Poštovní muzeum. Komentované prohlídky zjednodušenou formou provedou žáky a studenty výstavou a uvedou jednotlivé části výstavy do širších souvislostí. Komentované prohlídky jsou vhodné jak pro I. a II. stupeň základních škol, tak i pro školy střední. Komentované prohlídky probíhají každý všední den v  září a říjnu.

Více informací, volné termíny a rezervace komentovaných prohlídek naleznete na  www.komentovkydoteky.sweb.cz.

 

Doprovodný program

  Výtvarné dílny pro děti

O víkendech od 8. 9 do 28. 10. 2018 budou k výstavě Doteky státnosti na balkóně Jízdárny v dětském ateliéru probíhat akce pro veřejnost.

Sobotní workshopy 14:30 – 17:00 hodin

Workshopy budou zaměřené na různé výtvarné techniky a témata výstavy. Dílny povedou odborní lektoři a výtvarníci. Maximální počet dětí 12 dětí, rezervace nutná. Rezervace a informace [email protected], tel: 954400385 

Nedělní otevřený ateliér 10:30 – 17:00 hodin

Otevřený samoobslužný ateliér bude přístupný pro rodiče s dětmi v uvedeném čase kdykoli během dne za přítomnosti lektora. 

Programy pro děti k výstavě zajišťuje Poštovní muzeum a jsou realizovány za finanční podpory Ministerstva kultury.

Workshopy jsou zdarma.

 

 

Mapa Hradu