zpět na seznam

Doteky státnosti

Popis | Akce | Datum a místo konání | Vstupné | Doprovodný program | Umístění | Partneři |

Návštěvnické okruhy

Výstava z projektu „Založeno 1918“ ke 100. výročí vzniku ČSR

Vlajka s nápisem Pravda vítězí vztyčená 28. října 1940 v čs. výcvikovém táboře v Jerichu. Foto: Vojenský historický ústav.
Ústavní listina Republiky československé z roku 1920. Foto: Archiv Poslanecké sněmovny

 Výstavní projekt Založeno 1918 pokračuje výstavou Doteky státnosti, kterou v Jízdárně Pražského hradu připravil Vojenský historický ústav ve spolupráci s  dalšími spolupořadateli. V kontextu dalších výstav připravovaných k výročí založení našeho státu je tato zcela výjimečná, a to nejen soustředěním zcela unikátních exponátů na jedno místo, ale i svým architektonickým pojetím.

Právě příběhy vystavovaných předmětů budou tvořit osu celé výstavy, jejímž cílem bude ukázat návštěvníkům, že ačkoliv byla řada státních symbolů v průběhu naší historie mnohokrát zneužita, stále se jedná o tytéž symboly, za něž byli naši předkové ochotni položit život.

Součástí výstavy bude i klenotnice, v níž budou vystavena nejvyšší státní vyznamenání udělovaná za uplynulých sto let a také unikátní archiválie, vážící se k přelomovým okamžikům našich novodobých dějin, které se budou pravidelně obměňovat. Mezi významné exponáty bude patřit kolekce dekorací Řádu Bílého lva včetně nerealizovaných návrhů, nepřijaté návrhy státní symboliky z let 1918, 1919 i 1993, originály všech ústav Československé a České republiky, sako, které na sobě měl Jan Kubiš v okamžiku atentátu na Reinharda Heydricha či dopisy Milady Horákové ze žaláře.

 

 

Zobrazit celý popis

Akce

Datum a místo konání

10. 5. - 31. 10. 2018

Jízdárna Pražského hradu

otevřeno denně 10 - 18 hodin

Vstupné

Od 1. 3. 2018 je možné zakoupit společnou vstupenku na výstavy projektu Založeno 1918 i na jednotlivé výstavy v prodejní síti Ticketportal. Tyto vstupenky kromě vstupu na výstavy umožňují i přednostní průchod přes bezpečnostní kontroly Pražského hradu přes tzv. služební vchod na Prašném mostě.

Společná vstupenka na výstavy Labyrintem dějin českých zemí, Doteky státnosti a Stráž na Hradě pražském:

Plné 150,- Kč

Snížené 70,- Kč

Rodinné 300,- Kč

Vstupenka na samostatnou výstavu:

Plné 100,- Kč

Snížené 50,- Kč

Rodinné 200,- Kč

Školní skupina s rezervací vstupu 5,- Kč/osoba

----------------------

Kategorie Snížené vstupné: mládež od 6 do 16 let; studenti středních a vysokých škol v denním studiu do 26 let; senioři starší 65 let. Slevy jsou poskytovány po předložení platného průkazu nebo dokladu o denním studiu.

Kategorie Rodinné vstupné: 1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby.

Kategorie Školní skupina: min. 15 žáků / studentů, cena platí pro 1 osobu. Na 15 žáků nebo studentů má nárok na volný vstup 1 osoba pedagogického doprovodu. Skupinová sleva pro ZŠ, SŠ nebo VŠ je poskytnuta na základě předložení jmenného seznamu žáků nebo studentů potvrzeného školou či hromadného předložení platných studentských průkazů.

Kategorie Rezervace vstupu pro školní skupinu: Školní skupina, která si zarezervuje návštěvu výstavy na přesný čas prostřednictvím rezervačního formuláře (níže), bude mít zajištěn zvláštní vstup u bezpečnostních kontrol: vstup Prašný most. Zvláštní vstup se prokazuje vytištěným potvrzením o provedené rezervaci. Na určitý rezervační čas je možno objednat pouze jednu třídu . Rezervaci lze provést ZDE. P O Z O R  - prostřednictvím této rezervace není zajištěna komentovaná prohlídka výstavy. Pro rezervaci vstupu s komentovanou prohlídkou výstavy využijte rezervační formulář na www.komentovkydoteky.sweb.cz

Pro základní a střední školy jsou ve výstavě Doteky státnosti připraveny komentované prohlídky s lektory, které zajišťuje Poštovní muzeum. Komentované prohlídky zjednodušenou formou provedou žáky a studenty výstavou a uvedou jednotlivé části výstavy do širších souvislostí. Komentované prohlídky jsou vhodné jak pro I. a II. stupeň základních škol, tak i pro školy střední. Přístup na komentovanou prohlídku je možný se zakoupenou vstupenkou (pro školní skupiny je k dispozici zvýhodněné vstupné 5 Kč) a probíhají každý všední den v červnu, září a říjnu.

Více informací, volné termíny a rezervace komentovaných prohlídek naleznete na  www.komentovkydoteky.sweb.cz.

Kategorie Volný vstup: děti z mateřských škol s pedagogickým doprovodem; děti do 6 let; držitelé průkazu ZTP; držitelé průkazu ZTP-P včetně jedné osoby doprovodu; pedagogický doprovod školních skupin (na 15 žáků nebo studentů má nárok 1 osoba doprovodu na volné vstupné).

Doprovodný program

 

 

Mapa Hradu

Partneři

Partneři Správy Pražského hradu

Česká pošta

Partner projektu "Založeno 1918"

VHÚ

Partner projektu "Založeno 1918"

MVČR

Partner projektu "Založeno 1918"

MOČR

Partner projektu "Založeno 1918"

1918-100-2018
Národní archiv

Partner projektu "Založeno 1918"

Založeno 1918 founded
Jaguar-Land Rover
Huawei

Generální mediální partneři

MAFRA

Partner projektu "Založeno 1918"

Mediální partneři

Lidové noviny

Partner projektu "Založeno 1918"