Uzavření Královské zahrady ve dnech 20. - 21. 9. 2017

Královská zahrada bude ve dnech 20. - 21. 9. 2017 z provozních a technických důvodů uzavřena.

Více

zpět na seznam

Doteky státnosti

Popis | Akce | Datum a místo konání | Umístění |

Výstava z projektu „Založeno 1918“ ke 100. výročí vzniku ČSR

 Tato výstava, věnovaná především historii státních symbolů, by měla být v kontextu dalších výstav připravovaných k výročí založení našeho státu zcela výjimečná, a to nejen soustředěním zcela unikátních exponátů na jedno místo, ale i svým architektonickým pojetím.

Právě příběhy vystavovaných předmětů budou tvořit osu celé výstavy, jejímž cílem bude ukázat návštěvníkům, že ačkoliv byla řada státních symbolů v průběhu naší historie mnohokrát zneužita, stále se jedná o tytéž symboly, za něž byli naši předkové ochotni položit život. Součástí výstavy bude i klenotnice, v níž budou vystavena nejvyšší státní vyznamenání udělovaná za uplynulých sto let a také unikátní archiválie, vážící se k přelomovým okamžikům našich novodobých dějin, které se budou pravidelně obměňovat. Mezi významné exponáty bude patřit kolekce dekorací Řádu Bílého lva včetně nerealizovaných návrhů, prezidentský automobil Škoda VOS, text rozhlasového projevu prezidenta Beneše po jeho abdikaci v roce 1938 s jeho poznámkami či dopisy Milady Horákové z žaláře.

Zobrazit celý popis

Akce

Datum a místo konání

1. 3. - 28. 10. 2018

Jízdárna Pražského hradu

Mapa Hradu