Komentovaná prohlídka výstavy Jiří Štourač - Belveder

› Rezervace

Výstavou provázejí malíř Jiří Štourač, kurátor Norbert Schmidt a architekt Josef Pleskot.

*

Na poslední autorské komentované prohlídce se malíř, kurátor a architekt spolu s návštěvníky zamyslí nad končící výstavou. Co jsme se při této výstavě nového o obrazech, místě a architektuře dozvěděli? Jak shrnout zkušenost z pobývání obrazů Jiřího Štourače v Belvederu?

*

Tato komentovaná prohlídka je součástí doprovodného programu k výstavě obrazů Jiřího Štourače v Královském letohrádku.

Akce

Datum a místo konání

úterý 24. října 2023 od 17 hodin

Vstupné

Cena komentované prohlídky:

100,- Kč / osoba - komentovaná prohlídka samostatně, bez zakoupené vstupenky na výstavu

50,- Kč / osoba - komentovaná prohlídka se zakoupenou vstupenkou na výstavu

Sraz účastníků je u pokladny v Královském letohrádku.

Účastníci s provedenou rezervací mají přednost.

Mapa Hradu