Jiří Štourač - Belveder

Výstavou obrazů Jiřího Štourače otevíráme Belveder – Královský letohrádek v severních zahradách Pražského hradu, místo krásné vyhlídky. Představujeme stavbu a tři obrazové cykly, které se v něm nacházejí. Poprvé po dlouhé době bude návštěvníkům přístupná i terasa v patře, z níž se nabízejí podmanivé pohledy na Prahu, přilehlý Pražský hrad a okolní zahrady a parky.

Královský letohrádek, foto Petr Neubert, 2023
Jiří Štourač - Zvonění, 2021-2022, olej, plátno, soukromá sbírka, foto Robert Portel

Obrazy Jiřího Štourače obohacují oba sály v přízemí renesančního letohrádku. Prvnímu prostoru dominují motivy středomořských architektur, interiérů a zátiší. V druhém, větším sále se návštěvník na velkoformátových plátnech setkává s figurální malbou. Malíř Štourač často zachycuje blízké osoby, ale konkrétní okamžik setkání přenáší do idealizovaného prostoru, výsledné postoje či gesta postav konstruuje na ploše plátna znovu a rozvážně. Jako kontrast a malé narušení klidného celku se v posledním těžišti výstavy nachází série černobílých ilustrací ke slavné knize Mor od Alberta Camuse. Klidný svět věcí, obraz jako transcendující membrána velkých otázek člověka, ale i vpád neuchopitelného nebezpečí, snad dokonce i jako konkrétní symbol, zrcadlo aktuálních nelehkých situací, v nichž se nacházíme – to je prostor, do kterého zve Jiří Štourač pozorovatele svého díla.

Renesanční stavbu nechal zbudovat kolem poloviny 16. století císař Ferdinand I. Habsburský italským mistrem Paolem della Stellou. Ten ji vyzdobil cyklem reliéfů – výjevů z řeckých a římských bájí. Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších obrazových encyklopedií antické mytologie severně od Alp. Místy je soubor aktualizován o alegorie oslavující habsburského stavebníka a jeho rod. Návštěvník si bude moci jednotlivé renesanční výjevy snadno dešifrovat pomocí malého průvodce.

Ve velkém společenském sále v prvním patře Belvederu se nachází poslední velký obrazový cyklus natrvalo spojený se stavbou. Stěny tu zdobí série akademických nástěnných maleb od Christiana Rubena a jeho žáků z poloviny 19. století, zobrazujících vybrané kapitoly z českých dějin.

Otevření aktuální výstavy a samotného Belvederu doplňuje i bohatý doprovodný program.    

Norbert Schmidt

Výstavu pořádá Kancelář prezidenta republiky a Správa Pražského hradu

 

Ke stažení

Akce

Datum a místo konání

8. 6. - 31. 10. 2023

Královský letohrádek

otevřeno denně 10 - 18 hodin

Vstupné

Základní vstupné: 150 Kč

Snížené vstupné: 70 Kč

Rodinné vstupné: 300 Kč

Doprovodný program

13.6.2023, 17:00 - 18:30, komentovaná prohlídka výstavy
malíř Jiří Štourač a kurátor Norbert Schmidt
Dialog renesance a současné malby, která vychází z iniciačního zážitku okouzlení apeninským sluncem a starými vlašskými mistry, prolínání historické architektury, inscenované krajiny, dalekých výhledů a rodově příbuzného umění dneška – to jsou hlavní témata setkání s autorem nejnovější obrazové vrstvy letohrádku a kurátorem aktuálního otevření Belvederu. 

20.6.2023, 17:00 - 18:30, komentovaná prohlídka Královského letohrádku
architekt Petr Chotěbor
Komentovaná prohlídka přiblíží účastníkům Královský letohrádek jako unikátní příklad čistě renesanční architektury inspirované italskými vzory a vytvořené italskými umělci a řemeslníky. V rámci přehledu dějin stavby se dotkne i přestavby v 19. století a rekonstrukce podle návrhu prof. Pavla Janáka z roku 1952.

11.7.2023, 17:00 - 18:30, komentovaná prohlídka Královského letohrádku
historik umění Petr Kroupa
Síň slávy slavných mužů z Čech nebo slavných Čechů?
Renesanční letohrádek se stal v 19. století místem pokusu o vytvoření české Walhally přímo na Pražském hradě, sídle habsburských panovníků. Záměr však narazil na rozpor mezi zemským vlastenectvím a kmenovým nacionalismem. 

25.7.2023, 17:00 - 18:30, komentovaná prohlídka Královské zahrady
historička umění Sylva Dobalová
Z důvodu nepřízně počasí je přednáška přesunuta na náhradní termín, úterý 8.8.2023.

8.8.2023, 17:00 - 18:30, komentovaná prohlídka Královské zahrady
historička umění Sylva Dobalová

Příběh Královské zahrady Pražského hradu v dějinách. Procházka zahradou přiblíží návštěvníkům její vývoj v renesanci a baroku, ale dotkne se i současnosti. Bude se věnovat všem funkcím zahrady; okrasné, pěstební i rekreační, protože již od založení se zde počítalo nejen s exotickými citrusy a užitkovými sady, ale i s hraním míčových her. V baroku zase vznikla na místě stájového dvora divadla. V současné zahradě jsou stopy minulosti stále patrné i ve výsadbě, jen je třeba dobře se dívat.

22.8. 2023, 17:00 - 18:30, komentovaná prohlídka Královského letohrádku
se zaměřením na mytologické výjevy
Jan Bažant, profesor klasické archeologie Univerzity Karlovy
Královský letohrádek zdobí unikátní soubor pískovcových reliéfů, které v letech 1538-1548 vytvořil italský umělec Paolo della Stella a jeho pražská dílna. Soudobým událostem byla věnována série výjevů na východní fasádě oslavující africké tažení císaře Karla V. a nad západním vchodem do hlavního sálu je jediný biblický výjev, smíření Jákoba a Izáka. Většina dvou stovek reliéfů Ferdinanda I. oslavuje prostřednictvím výjevů z antické mytologie a historie.

29. 8. 2023, 17:00 - 18:30, přednáška o Královském letohrádku jako astronomické observatoři
Jiří Podolský, profesor teoretické fyziky zabývajícím se Einsteinovou teorií gravitace
 
Pražský Belveder, klenot severské renesance, sehrál roli i v dějinách astronomie. Po nějaký čas zde měl své unikátní přístroje největší pozorovatel 16. století Tycho Brahe, jenž na císařský dvůr Rudolfa II. pozval vynikajícího matematika Johannese Keplera. Ten v Praze díky Tychonovým měřením našel zákony pohybu planet, čímž spolu s Galileim a Newtonem položil základy moderní přírodovědy. I dnešní observatoře spojují architektonickou monumentalitu a krásu s elegantní funkčností přístrojů umožňujících racionální poznání vesmíru.

12.9.2023, 17:00 - 18:30, procházka Královskou zahradou a Jelením příkopem
přírodovědec a biolog 
Jiří Sádlo
Královská zahrada a Jelení příkop jsou jedinečné přírodní oázy ve městě. Jiří Sádlo je představí na cestě dlouhé jeden kilometr. Poputujeme městskou přírodou, která tu je přítomná jak ve své divoké formě, tak v tom nejvybroušenějším zahradním umění. Ukážeme si, že tradiční estetika nám u tohoto pozorování a poměřování přestává stačit, každé stéblo má totiž svůj zvláštní příběh. I toto je Pražský hrad.

Vstup na přednášku 12.9.2023 je pouze vchodem do Královské zahrady od Letohrádku.

26.9.2023, 17:00 - 18:30, setkání s architektem Josefem Pleskotem a uvedení katalogu výstavy Jiří Štourač Belveder doprovázené renesanční hudbou v podání sopranistky a hráčky na violu da gamba Mélusine de Pas
V době tohoto plánovaného setkání uběhne od inaugurace prezidenta Petra Pavla půl roku. Nepříjemné kontroly a zátarasy byly odstraněny téměř okamžitě. První koncepční záměry, jak dál s Pražským hradem, byly zveřejněny po „setkání u kulatého stolu“ v červnu před prázdninami. Po dalších třech měsících tedy nabízíme možnost přímé debaty s architektem Josefem Pleskotem: Na co právě myslí při otevírání Pražského hradu? 

10.10.2023, 17:00 - 18:30, debata nad dílem Alberta Camuse 
filosof Miroslav Petříček a romanistka Vlasta Dufková, moderuje Petr Fischer
Součástí výstavy Jiřího Štourače v pražském Belvederu je série ilustrací ke Camusovu Moru.
Toto dílo francouzského spisovatele a filosofa se intenzivně četlo v pandemii, můžeme je však číst i jinými úhly pohledu. Jak k nám dílo Alberta Camuse promlouvá dnes? V čem pro nás může být inspirativní? Jak se Camus se svou zkušeností alžírského kolonialisty díval na Evropu či na soužití s Araby? A v čem spočívala jeho roztržka se Sartrem?
(Pořádáno ve spolupráci s platformou Dominikánská 8.)

24.10.2023, 17:00 - 18:30, komentovaná prohlídka výstavy
malíř Jiří Štourač, kurátor Norbert Schmidt a architekt Josef Pleskot
Na poslední autorské komentované prohlídce se malíř, kurátor a architekt spolu s návštěvníky zamyslí nad končící výstavou. Co jsme se při této výstavě nového o obrazech, místě a architektuře dozvěděli? Jak shrnout zkušenost z pobývání obrazů Jiřího Štourače v Belvederu?

Sraz účastníků je u pokladny v Královském letohrádku.

Cena komentované prohlídky:

100,- Kč / osoba - komentovaná prohlídka samostatně, bez zakoupené vstupenky na výstavu

50,- Kč / osoba - komentovaná prohlídka se zakoupenou vstupenkou na výstavu

 

 

Mapa Hradu

Ostatní informace

Partneři

Partneři

Czech Hydro
Bohemia Sekt
Dallmayr
Prag Art Collection