Sebastião Salgado - Genesis

Významný brazilský dokumentární fotograf Sebastião Salgado (*1944) bude v Královském letohrádku představen svým třetím cyklem nazvaným „Genesis.“

Cílem tohoto cyklu je rozvířit celospolečenskou diskuzi o palčivých otázkách ochrany životního prostředí. Soubor více než dvou set dechberoucích černobílých fotografií volně žijících zvířat, divoké přírody, moře a domorodého obyvatelstva je výsledkem osmiletého cestování po celém světě. Salgado začal dokumentovat původní nedotčenou přírodu v roce 2004 a během svého putování se mu podařilo zachytit majestátní obrazy arktických a pouštních pustin, tropických pralesů kypících životem, mořských i suchozemských divokých zvířat a v neposlední řadě i starobylých komunit, které i v dnešní době žijí podle rodových tradic svých předků.

Výstavu pořádá Správa Pražského hradu a Česká federace fotografického umění.

Ke stažení

Datum a místo konání

Královský letohrádek

2. června - 17. září 2017

denně, 10 - 18 hodin

Vstupné

plné 290 CZK

snížené 100 CZK

rodinné 620 CZK

školní skupina 60 CZK/osoba 

Kategorie:

Snížené: mládež od 6 do 16 let  •  studenti středních a vysokých škol v denním studiu do 26 let   •   senioři starší 65 let

Rodinné: 1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby

 Volný vstup: děti do 6 let (MŠ vč. pedagogického doprovodu)  •  držitelé průkazu ZTP, ZTP-P včetně jedné osoby doprovodu  •  licencovaní průvodci s klienty, kteří mají zakoupené vstupenky na výstavu

 Školní skupina: min. 15 žáků / studentů, cena platí pro 1 osobu. Na 15 žáků nebo studentů má nárok na volný vstup 1 osoba pedagogického doprovodu. Skupinová sleva pro ZŠ, SŠ nebo VŠ je poskytnuta na základě předložení jmenného seznamu žáků nebo studentů potvrzeného školou či hromadného předložení platných studentských průkazů.

Mapa Hradu