Symbolická moc českých korunovačních klenotů

U příležitosti 25. výročí vzniku České republiky a na počátku jubilejního roku 2018, ve kterém si připomínáme 100. výročí založení Československa, budou ve Vladislavském sále Pražského hradu od 16. do 23. ledna 2018 mimořádně vystaveny české korunovační klenoty. Klenoty zde budou poprvé vystaveny v nové vitríně umožňující návštěvníkům obdivovat zejména svatováclavskou korunu ze všech stran. Uvidí tak poprvé i zadní stranu koruny, kde je na čelence osazen  intenzivně modrý a velice drahocenný safír, původem ze Srí Lanky (patří mezi největší modré safíry na světě). Do tradiční Gočárovy vitríny bude umístěna přilba sv. Václava, jeho zbroj a meč, užívaný při korunovačních ceremoniálech českých králů. Touto úvodní vitrínou připomeneme historický vznik samostatného českého státu, který naši předci založili před tisíci sto lety a museli jej uhájit se zbraní v ruce. Cestou od vitríny se zbrojí knížete Václava k vitríně s korunovačními klenoty projde návštěvník kolem řady výstavních panelů, na nichž budou popsány osudy klenotů a vývoj jejich symbolického významu po roce 1918. Odpovíme na otázku, proč i v době republikánské ctíme korunovační klenoty jako jeden ze symbolů naší státnosti. Oproti minulým výstavám korunovačních klenotů se návštěvníci mohou těšit i na slavnostní prezentaci Vladislavského sálu (podle architektonického návrhu prof. Petra Hrůši), čímž chceme zdůraznit jeho význam při historických a novodobých ceremoniálech spojených s českou státností.

 

Ke stažení

Datum a místo konání

Vladislavský sál Pražského hradu

16.-23. ledna 2018

 

 všední dny: 8.30 – 10.00    předem přihlášené školní skupiny

10.00 – 17.00  veřejnost

víkend: 9.00 – 17.00    veřejnost

Informace pro návštěvníky:

Přístup do Vladislavského sálu je obvyklým způsobem přes Opyš z Jižních zahrad a přes Býčí schodiště. 

Abychom české korunovační klenoty a jejich příběh přiblížili také žákům a studentům, připravili jsme pro tyto školní skupiny vyhrazený čas k návštěvě výstavy. Od 8.30 do 10.00 mohou každý všední den využít školní třídy předem připravené termíny s časy vstupu, které budou od 2. ledna zveřejněny na webové stránce https://www.hrad.cz/cs/navstivte-prezidenta, a přihlásit se na ně prostřednictvím e-mailové adresy [email protected].

Přednostní vstup mají pouze návštěvníci na invalidním vozíku, a to při prokázání se platným průkazem ZTP či ZTP/P. Výhradně vozíčkářům splňujícím výše uvedené podmínky a jedné osobě v jejich doprovodu je umožněn zvláštní vstup přímo z III. nádvoří. Pro ostatní držitele průkazů ZTP či ZTP/P platí (bez jakýchkoli výjimek) režim vstupu jako u všech ostatních návštěvníků.

Přednostní vstup do výstavy nemají ani návštěvníci s dětskými kočárky; ty navíc nelze do Vladislavského sálu vpustit. Návštěvu s dětským kočárkem proto důrazně nedoporučujeme.

 

Upozorňujeme rovněž návštěvníky, že Jižní zahrady tvoří přirozený rezervoár denní kapacity výstavy. Pokud pořadatelé vyhodnotí, že je denní kapacita výstavy naplněna, mohou bránu do Jižních zahrad uzavřít řádově i hodiny před samotným ukončením provozu výstavy.

 

Děkujeme za pochopení a respektování těchto pravidel.

 

 

Vstupné

Vstup zdarma.

Mapa Hradu