Tož to kupte! TGM a sbírka umění pro Pražský hrad

Výstava diváky seznámí s koncepcí, akvizicemi a osudy sbírky, která byla nakupována pro Pražský hrad z úroků tzv. Národního fondu Masarykova v letech 1920-1952.

Pražský hrad završí oslavy 100. výročí založení ČSR výstavou souboru děl, které po roce 1918 vybral a zakoupil pro interiéry Habsburky vyklizeného Pražského hradu první československý prezident T. G. Masaryk; věta Tož to kupte! je zaznamenaným autentickým výrokem, kterým TGM posvětil nákup cyklu akvarelů Život na panském sídle od velmi ceněného malíře Josefa Mánesa.

V expozici v Císařské konírně návštěvníci uvidí více než 100 obrazů, u nichž nepůjde pouze o slavná jména autorů, ale o příběh o tom, jak měla zakoupená díla spoluvytvářet obraz Pražského hradu jako symbolu nové demokratické republiky. Díla pro Hrad totiž byla vybírána nejen podle estetického klíče (za kvalitu obrazů ručil přední historik umění V. V. Štěch), ale i podle určitého klíče ideologického, jenž korespondoval s dobou vzniku nové republiky a politickými cíli jejích vrcholných představitelů.

Divák se v expozici dozví, že v otázce umění konzervativní T. G. Masaryk vybíral hlavně obrazy českých autorů 19. století, kteří již tehdy patřili a dodnes patří do kánonu dějin umění (mj. J. Mánes, M. Aleš, A. Slavíček); výstava však dá nahlédnout i do akvizic Edvarda Beneše, který se nebránil ani nákupům umění moderního.

Všechny vystavené obrazy zdobí reprezentační a administrativní prostory Pražského hradu a v představené koncepci budou souborně vystaveny vůbec poprvé. Návštěvníci budou mít unikátní možnost v novém kontextu prozkoumat slavná díla jako například Portrét Boženy Němcové od J. Hellicha, po dlouhé době vystavené Zrcadlo J. Čermáka nebo Motiv z Kameniček A. Slavíčka. Zároveň si budou moci prohlédnout malby, které vytvářely veřejný obraz prezidentského úřadu jako jsou portréty T. G. Masaryka a E. Beneše od Otto Petrse, či kancléře Přemysla Šámala od Viktora Strettiho, které budou vystaveny vůbec poprvé. 

Komentované prohlídky k výstavě s autorkami Markétou Ježkovou a Jitkou Šosovou:

30. září, 14. října, 18. listopadu a 9. prosince

Sraz účastníků v 16 hodin u pokladny výstavy.

K výstavě jsme vydali rozsáhlý výstavní katalog, který je k zakoupení na pokladně Císařské konírny.

katalog Tož to kupte!

Ke stažení

Datum a místo konání

Císařská konírna

12.9. - 9.12.2018

otevřeno denně 10 - 18 hodin

Vstupné

Vstup zdarma.

Mapa Hradu

Přednášky

Upomínkové předměty

Všechny publikace