Stanovy

Příloha zákona č. 404/90 Sb.

Čl.1

Medaili Za zásluhy uděluje prezident České a Slovenské Federativní Republiky osobám, které se zasloužily o blaho státu a obcí v oblasti hospodářské, vědy, techniky, kultury, umění, sportu, výchovy a školství, obrany, bezpečnosti státu a občanů.

Čl.2

(1) Medaile Za zásluhy má 3 stupně, z nichž první je nejvyšší.

(2) Při udělení medaile se zároveň s ní odevzdá vyznamenanému číslovaná listina.

Čl.3

Medaile Za zásluhy má průměr 33 mm. Na lícové straně medaile je symbolické znázornění zásluh o republiku a opis "ZA ZÁSLUHY". Na rubu je znak České a Slovenské Federativní Republiky. I. stupeň medaile je ražen ze stříbra a pozlacen, II. stupeň je ražen ze stříbra a III. stupeň je ražen z bronzu. Medaile se nosí na 38 mm široké náprsní průvlečné stuze; I. stupeň na žluto-bílo-žluté v poměru 18:2:18, II. stupeň na žluto-bílo-žluto-bílo-žluté v poměru 16:2:2:2:16 a III. stupeň na žluto-bílo-žluto-bílo-žluto-bílo-žluté v poměru 14:2:2:2:2:2:14. Na stužce o rozměrech 38x10 mm nosí příslušníci ozbrojených složek miniaturu v podobě zkřížených stříbrných mečů.

Čl.4

Medaile "in natura" nebo stužka se nosí na levé straně prsou.

Čl.5

Věci Medaile Za zásluhy spravuje Kancelář prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky.