Prohlášení o přístupnosti

Správa Pražského hradu, se sídlem Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1, IČO: 49366076, je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám se zavazuje k zpřístupnění své internetové prezentace www.hrad.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na www.hrad.cz.

Stav souladu

Internetová prezentace www.hrad.cz je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou bodů uvedených níže.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 28. 11. 2019. Správa Pražského hradu provedla vlastní posouzení. Následně nechala provést audit přístupnosti společností TyfloCentrum Brno, o.p.s. (projektBlind Friendly Web). Připomínky, vycházející z tohoto auditu, byly poté zapracovány.

Prohlášení bylo revidováno dne 2. 11. 2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pracujeme na tom, aby webová stránka www.hrad.cz byla bez problémů přístupná všem uživatelům. Pokud objevíte jakýkoliv problém, neváhejte nám to, prosím, sdělit. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek, prosím, napište na e-mailovou adresu [email protected].

Postupy pro prosazování práva

Správa Pražského hradu
Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany
119 08 Praha 1

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: [email protected]

Ostatní sdělení

 

Odkazovaný obsah

Na webu jsou používány odkazy, které směřují na jiné webové stránky na jiných webech, nebo na obecné soubory, které je možné prohlížet nebo stáhnout do počítače. Jedná se o textové soubory typu *.pdf, *.docx, apod., obrazové dokumenty ve formátu *.jpg, *.png. apod., multimediální soubory umístěné na YouTube, zpravodajských serverech apod.

Některé dokumenty, které musejí být zveřejněné na webu, pocházejí z jiných zdrojů (vygenerované účetním systémem apod.). Některé starší fotografie ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti nebylo provedeno z důvodu nepřiměřené zátěže.

Pro zajištění náhradního řešení ve smyslu § 7 odst. 4 citovaného zákona č. 99/2019 Sb. se obraťte na e-mailovou adresu [email protected].

Čitelnost, vnímání a barevný kontrast

Některé části webu nesplňují plně požadavky na dostatečný kontrast textového a netextového obsahu a použitého fontu. Uvedení těchto nedostatků do souladu s pravidly přístupnosti by znamenalo zásah do technického řešení a celkového grafického designu webu a bylo by nepřiměřeně finančně náročné.