Prezident ČR

Petr Pavel, prezident České republiky