Seznam vyznamenaných

 • Prezidentu republiky přísluší řádová insignie I. třídy 
 • Luisa Abrahams
  III. třída, 2003
 • prof. Robert Badinter
  I. třída, 2001
 • Ing. Rudolf Battěk
  III. třída, 1997
 • Petr Beck
  I. třída, 2017
 • Otta Bednářová
  III. třída, 1997
 • Dr. Richard Belcredi
  III. třída, 1998
 • Jakub Blacký
  II. třída, 2008
 • Elena Bonnerová
  II. třída, 2003
 • Lord Braine z Wheatley
  II. třída, 1995
 • Zbigniew Brzezinski, PhD.
  I. třída, 1998
 • JUDr. Vilém Brzorád, in memoriam
  III. třída, 1995
 • Ing. Bohuslav Bubník
  II. třída, 2008
 • JUDr. Dagmar Burešová
  IV. třída, 2002
 • Vladimír Bystrov
  II. třída, 2007
 • Jiří G. Corn, in memoriam
  IV. třída, 1996
 • Barbara Coudenhove - Kalergi
  IV. třída, 2001
 • William Jefferson Clinton
  I. třída, 2024
 • Charles Craine, in memoriam
  I. třída, 2017
 • PhDr. Karel Čapek, in memoriam
  I. třída, 1995
 • JUDr. Jakub Čermín
  III. třída, 1996
 • MUDr. Milena Černá, in memoriam
  I. třída, 2022
 • JUDr. Oldřich Černý
  III. třída, 1999
 • Matylda Čiháková
  II. třída, 2006
 • Andrzej Dero
  III. třída, 2016
 • Luboš Dobrovský
  III. třída, 2002
 • prof. MUDr. Rajko Doleček DrSc., in memoriam
  I. třída, 2018
 • Věra Doušová
  I. třída, 2022
 • JUDr. Jaroslav Drábek, in memoriam
  III. třída, 1997
 • JUDr. Stanislav Drobný
  III. třída, 1998
 • Marie Dubinová
  IV. třída, 1998
 • Vojtěch Dundr, in memoriam
  II. třída, 2001
 • Anděla Dvořáková
  I. třída, 2009
 • Leopold Färber
  III. třída, 2012
 • Eugéne V. Faucher
  III. třída, 1996
 • PhDr. Richard Feder, in memoriam
  III. třída, 2002
 • JUDr. Ladislav Feierabend, in memoriam
  I. třída, 1995
 • prof. Viktor M. Fic
  III. třída, 1998
 • prof. MUDr. Martin Filipec, CSc.
  I. třída, 2018
 • Emil Filla, in memoriam
  III. třída, 1998
 • doc. PhDr. Josef Fischer, in memoriam
  III. třída, 1995
 • JUDr. Viktor Fischl
  III. třída, 1996
 • prof. PhDr. Josef Fišera
  III. třída, 1997
 • plukovník v.v. Jiří Formánek
  II. třída, 2007
 • Mons. Karel Jaroslav Fořt
  IV. třída, 2012
 • David Gill
  III. třída, 2014
 • Ing. Richard Glazar
  III. třída, 1997
 • přeosvícený vladyka Gorazd, pravoslavný biskup český a moravskoslezský, in memoriam
  I. třída, 1997
 • Mons. Jan Graubner
  II. třída, 2008
 • Jaroslav Grosman
  III. třída, 2008
 • František Halas, in memoriam
  II. třída, 1997
 • Monsignor profesor PhDr. Tomáš Halík, Th.D., dr. h. c.
  I. třída, 2023
 • JUDr. Jan Haluza
  II. třída, 2010
 • Mgr. Ilja Hradecký
  II. třída, 2023
 • Eduard Harant
  I. třída, 2014
 • Václav Havel
  I. třída, 2003
 • Olga Havlová, in memoriam
  I. třída, 1997
 • Hana Hegerová
  I. třída, 2014
 • prof. PhDr. Ladislav Hejdánek
  III. třída, 1995
 • brigádní generál v.v. MUDr. Josef Hercz
  I. třída, 2005
 • genmjr. v.v. Stanislav Hlučka
  I. třída, 2005
 • Hanuš Holzer, in memoriam
  I. třída, 2016
 • prof. Dr. Jiří Horák
  III. třída, 2000
 • Blahoslav Hrubý, in memoriam
  II. třída, 1996
 • Dr. Karel Hrubý
  II. třída, 1995
 • plukovník v.v. Luboš Hruška
  V. třída, 1997
 • Julie Hrušková
  II. třída, 2010
 • JUDr. Antonín Hřebík, in memoriam
  II. třída, 1996
 • Mons. ThDr. Antonín Huvar
  III. třída, 1998
 • JUDr. Václav Hyvnar
  III. třída, 1998
 • Vlasta Chramostová
  III. třída, 1998
 • prof. JUDr. Václav Chytil, in memoriam
  III. třída, 2001
 • Jan Janků
  II. třídy, 2010
 • PhDr. Přemysl Janýr, in memoriam
  III. třída, 1999
 • pplk. v. v. Jaromír Jarmara
  IV. třída, 2012
 • pplk. Jan Jelínek, in memoriam
  I. třída, 2019
 • Milena Jesenská, in memoriam
  II. třída, 1996
 • Rudolf Jílovský, in memoriam
  II. třída, 2000
 • Rudolf Karel, in memoriam
  III. třída, 1998
 • Katarzyna Kacperczyková
  IV. třída, 2016
 • doc. Jan Kačer
  IV. třída, 2016
 • generálmajor Jaroslav Kašpar-Pátý, in memoriam
  III. třída, 1998
 • MUDr. Naděžda Kavalírová
  I. třída, 2006
 • JUDr. Zdeněk Kessler
  III. třída, 2002
 • JUDr. Rudolf Kirchschläger
  I. třída, 1996
 • Jeanne J. Kirkpatrick, PhD.
  I. třída, 1998
 • Henry A. Kissinger, PhD.
  I. třída, 1998
 • Ing. Slavomír Klaban, CSc.
  III. třída, 1996
 • Erazim Kohák
  I. třída, 2013
 • kapitán Václav Kojzar, in memoriam
  II. třída, 2006
 • prof. Valtr Komárek, in memoriam
  I. třída, 2016
 • Sergej Adamovič Kovaljov
  II. třída, 2003
 • JUDr. Jiří Kovtun
  III. třída, 1998
 • František Kriegel, in memoriam
  I. třída, 2015
 • Karel Kryl
  I. třída, 2014
 • plukovník v.v. Arnošt Kubík
  III. třída, 2004
 • Marta Kubišová
  I. třída, 2023
 • Juscelino Kubitschek de Oliveira, in memoriam
  I. třída, 1996
 • Miroslav Kusý
  III. třída, 2003
 • Michaela Küchler
  IV. třída, 2014
 • Jaroslav Kvapil, in memoriam
  II. třída, 1998
 • Adam Kwiatkowský
  III. třída, 2016
 • František Langer, in memoriam
  II. třída, 1995
 • Ing. Josef Lesák
  II. třída, 2008
 • profesorka RNDr. Hana Librová, CSc.
  II.třída, 2023
 • PhDr. Dagmar Lieblová
  II. třída, 2011
 • Detlef Lingemann
  III. třída, 2014
 • JUDr. Ladislav Lis, in memoriam
  IV. třída, 2002
 • František Lízna, SJ.
  V. třída, 2001
 • Prof. Dr. Mikuláš Lobkowicz
  II. třída, 1998
 • prof. ThDr. Jan Milíč Lochman
  III. třída, 1998
 • Vladimír Lopaťuk
  III. třída, 2011
 • PhDr. Emil Ludvík
  III. třída, 2003
 • Ing. Josef Lux, in memoriam
  II. třída, 2000
 • prof. JUDr. PhDr. Radomír Luža
  III. třída, 1996
 • Mons. ThDr. Otto Mádr
  III. třída, 1997
 • prof. PhDr. Milan Machovec, DrSc.
  III. třída, 2000
 • Mons. Václav Malý, světící biskup pražský
  III. třída, 1998
 • Zdena Mašínová, in memoriam
  IV. třída, 1998
 • Zdena Mašínová mladší
  I. třída, 2023
 • Jeho Excelence Josef Karel Matocha, PhDr. ThDr.
 • arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, in memoriam
  I. třída, 1999
 • prof. PhDr. Jaroslav Mezník Csc.
  IV. třída, 1998
 • Adam Michnik
  III. třída, 2003
 • Ladislav Mňačko, in memoriam
  I. třída, 2022
 • JUDr. Ing. Jaroslav Musial
  IV. třída, 2000
 • Josefína Napravilová
  III. třída, 2009
 • prof. Dr. Michael Novak
  III. třída, 2000
 • doc. Jaroslav Opat, DrSc.
  III. třída, 1998
 • Jan Opletal, in memoriam
  I. třída, 1996
 • Mons. ThLic. Karel Otčenášek
  I. třída, 1995
 • Anton Otte
  III. třída, 1996
 • prof. PhDr. Radim Palouš, CSc.
  III. třída, 1997
 • Karel Páral
  II. třída, 2011
 • prof. ThDr. h.c. Dominik Pecka, in memoriam
  II. třída, 1996
 • Karel Pecka, in memoriam
  III. třída, 1997
 • Jože Plečnik, in memoriam
  I. třída, 2017
 • JUDr. Josef Plocek
  IV. třída, 2012
 • Mgr. Michael Josef Pojezdný
  II. třída, 2006
 • Karel Poláček, in memoriam
  II. třída, 1995
 • JUDr. Mojmír Povolný
  II. třída, 1995
 • PhDr. Vilém Prečan
  III. třída, 1998
 • RNDr. Hubert Procházka, CSc.
  II. třída, 2012
 • JUDr. Ladislav Rašín, in memoriam
  I. třída, 1995
 • prof. MUDr. Karel Raška, DrSc., in memoriam
  I. třída, 2021
 • Antonín Remeš, in memoriam
  IV. třída, 1996
 • PhDr. Václav Renč, in memoriam
  II. třída, 1998
 • Mary Robinsonová
  I. třída, 2003
 • PhDr. Zdeněk Rotrekl
  III. třída, 1995
 • Jacques Rupnik
  III. třída, 2002
 • generálporučík v.v. Ing. Tomáš Sedláček
  vojenská skupina, III. třída, 2004
 • Wolfgang Scheur
  II. třída, 1995
 • Karel Jan Schwarzenberg
  III. třída, 2002
 • sestra Anna Magdalena Schwarzová
  II. třída, 2011
 • Karol Efraim Sidon vrchní pražský a zemský rabín
  III. třída, 2002
 • Ryszard Siwiec, in memoriam
  I. třída, 2001
 • Vladimír Sís, in memoriam
  III. třída, 1998
 • mons. Prof. ThDr. Karel Skalický 
  IV. třída, 2006
 • Dagmar Skálová
  V. třída, 1997
 • Mgr. Pavel Smetana synodní senior Českobratrské církve evangelické
  III. třída, 2002
 • profesor PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc., in memoriam
  I. třída, 2023
 • PhDr. Jan Šolc
  II. třída, 2023
 • Willy Spühler, in memoriam
  I. třída, 2003
 • Mgr. Jarmila Stibicová
  I. třída, 2023
 • Max van der Stoel
  II. třída, 1996
 • Drahomíra Strouhalová
  IV. třída, 2012
 • Ladislav Suchomel
  III. třída, 2011
 • Ing. František Suchý
  III. třída, 2011
 • Jiří Suchý
  I. třída, 2013
 • JUDr. Antonín Sum, CSc.
  III. třída, 2003
 • Dr. Jaromír Šavrda, in memoriam
  IV. třída, 1998
 • Ing. František Šedivý
  II. třída, 2009
 • Marie Škarecká
  II. třída, 2011
 • Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada
  III. třída, 2003
 • Prof. Dr. Tomáš Špidlík
  IV. třída, 1998
 • brigádní generál v.v. Miroslav Štandera
  I. třída, 2006
 • ThDr. Bohumil Vít Tajovský
  III. třída, 1996
 • Pavel Tigrid
  I. třída, 1995
 • prof. PhDr. Miloš Tomčík, DrSc.
  IV. třída, 2000
 • prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan
  III. třída, 1998
 • PhDr. Milan Uhde
  I. třída, 2023
 • Bedřich Utitz
  IV. třída, 1998
 • Ludvík Vaculík
  III. třída, 1996
 • Charles A. Vanik
  I. třída, 1995
 • Jindřich Vaško, in memoriam
  III. třída, 2001
 • Mons. Josef Veselý
  III. třída, 2009
 • plukovník v.v. Otokar Vinklář
  III. třída, 2004
 • Martin František Vích
  III. třída, 2005
 • Josef Vlček
  II. třída, 2010
 • Jeho Eminence Miloslav kardinál Vlk arcibiskup pražský metropolita a primas český
  II. třída, 2002
 • JUDr. Lubomír Voleník, in memoriam
  III. třída, 2003
 • Antje Vollmerová
  III. třída, 2003
 • Emanuel Viktor Voska, in memoriam
  III. třída, 1998
 • Mons. ThDr. PhDr. Karel Vrána
  IV. třída, 2001
 • ThDr. Antonín A. Weber, in memoriam
  II. třída, 1995
 • prof. PhDr. René Wellek
  I. třída, 1995
 • František Wiendl
  III. třída, 2008
 • Nicholas G. Winton
  IV. třída, 1998
 • František Zahrádka
  III. třída, 2007
 • Miroslav Zikmund
  I. třída, 2014
 • prof. Dr. Hans Dieter Zimmermann
  IV. třída, 2000
 • Fra. Josef Zlámal, O. Melit. Prior
  III. třída, 2004
 • PhDr.h.c. Pavel Žák
  IV. třída, 2009