Omezení provozu

V současné době probíhá více uzavírek.

Více

zpět na seznam

Příběh Pražského hradu

Popis | Datum a místo konání | Vstupné | Doprovodný program | Umístění | Přednášky | Ostatní informace | Partneři |

Návštěvnické okruhy A

Stálá expozice Příběh Pražského hradu byla otevřena před patnácti lety s cílem připomenout domácím i zahraničním návštěvníkům tisíciletou historii místa, v němž se tvořily dějiny české státnosti.

V autentických prostorách gotického podlaží Starého královského paláce zprostředkovávají zajímavý zážitek především originální památky ze sbírek Pražského hradu, doplněné texty na panelech i detailními popiskami exponátů (v českém a anglickém jazyce).

Koncepce expozice se musela přizpůsobit prostorovým možnostem paláce a tudíž  byla výstava rozdělena do dvou hlavních částí, z nichž první trasa chronologicky přibližuje význačné představitele českého státu, zásadní dějinné události a stavební vývoj hradního areálu od prehistorie po 20. století. Druhá linie rozvíjí formou ucelených příběhů inspirativní témata napříč kulturní historií, spojená přímo s Pražským hradem: Příběh českých patronů, Příběh církve a katedrály, Příběh pohřbívání, Příběh stolování a další.

V expozici jsou dále instalovány interaktivní programy .s vizualizací stavebního vývoje hradního areálu a bohatými informacemi o daném období v Evropě, Čechách a na Pražském hradě. Pro děti je připraven netradiční dětský program, kdy se skokem v čase stávají jednou pomocníky jedné z historických  postav spojených s hradním areálem. Program je přizpůsoben školní výuce na prvním i druhém stupni. V expozici se dále promítá film Proměny Pražského hradu, který přibližuje skrytá zákoutí tisíciletého sídla panovníků  i nevystavené hradní památky  K výstavě byla také vydána i rozsáhlá publikace vykreslující dobový kulturní a duchovní život od pravěku do současnosti doplněná mnoha fotografiemi.

Expozice však nebyla koncipována jako statická, naopak  během jejího trvání byly několikrát přidány či vyměněny exponáty. Především se jednalo o nově konzervované památky, jako pohřební šaty českých panovníků,  renesanční sklo a další. Také se obnovovaly celé Příběhy, například byl instalován Příběh korunovací, Příběh mamuta, Příběh tepla atd.. Po celou dobu probíhá přednáškový cyklus, kdy jsou v pravidelných čtrnáctidenních intervalech posluchačům zprostředkovány nejnovější poznatky o různých tématech úzce či volně se vážících k hradní expozici.

Zobrazit celý popis

Datum a místo konání

Letní období: 9.00-17.00 hod.

Zimní období: 9.00-16.00 hod.

Starý královský palác, gotické podlaží, vstup pouze z III. nádvoří

Vstupné

Základní: 140,- Kč

Snížené (děti od 6 do 16 let, studenti SŠ a VŠ do 26 let, senioři od 65 let): 70,- Kč

Rodinné (1-5 dětí do 16 let a max. 2 dospělí):  280,- Kč

Příběh Pražského hradu je také možné navštívit se vstupenkou na návštěvnický okruh A.

 

Třídy základní škol do 30 žáků (po zakoupení vstupenky na velký okruh, po předložení jmenného seznamu potvrzeného školou + max. 2 doprovázející osoby): 150,- Kč

Děti mateřských škol s doprovodem (po předložení školou potvrzeného jmenného seznamu): zdarma

Děti do 6 let: zdarma

Držitelé průkazu ZTP / ZTP-P + 1 doprovod: zdarma

Z důvodu rekonstrukce severního palácového dvorku není v současné době expozice přístupná pro vozíčkáře.

Průvodci s licencí doprovázející klienty se zakoupenou vstupenkou do návštěvnických objektů Pražského hradu: zdarma

Doprovodný program

Doprovodný program je nově umístěn v rubrice Děti a školy, zde také najdete rezervační formulář pro Hru na Hrad.

Mapa Hradu

Přednášky

Ostatní informace

 

*

Hra na Hrad je určena též pro rodiny s dětmi. Více informací o jejich průběhu najdete v sekci Děti a školy/Hra na Hrad/Manuál pro pedagogy.

*

Upomínkové předměty

Všechny upomínkové předměty

Partneři

Partneři Příběhu Pražského hradu

Krušovice

Krušovice

Partner výstavy "Příběh Pražského hradu"

Jaguar-Land Rover
Huawei