Інформація про доступність

Адміністрація Празького замку, юридична адреса: 119 08 Прага 1, Градчани, 1, ідентифікаційний номер: 49366076, уповноважена здійснювати майнові права на наступні веб-сайти відповідно до закону № 121/2000 Зб. зак. про авторське право, з наступними змінами, зобов'язується зробити свій веб-сайт www.hrad.cz доступним відповідно до закону № 99/2019 Зб. зак. зак, Про доступність веб-сайтів і мобільних додатків та внесення змін до Закону № 365/2000 Зб. про інформаційні системи державного управління та внесення змін до деяких інших законів, з наступними змінами та доповненнями. Ця заява про доступність стосується веб-сайту www.hrad.cz.

Статус відповідності

Веб-сайт www.hrad.cz відповідає вимогам Закону № 99/2019 Зб. про доступність веб-сайтів і мобільних додатків та про внесення змін до Закону № 365/2000 Зб. про інформаційні системи публічної адміністрації та про внесення змін до деяких інших законів, з поправками, за винятком пунктів, перелічених нижче.

Підготовка цього звіту про доступність

Цей звіт був підготовлений 28 листопада 2019 р. Адміністрація Празького замку провела власну оцінку. Згодом аудит доступності здійснила компанія TyfloCentrum Brno, o.p.s. (проект Blind Friendly Web). Зауваження, зроблені на основі цього аудиту, були враховані.

Декларація була переглянута 2 листопада 2020 року.

Зворотній зв'язок та контактні дані

Ми працюємо над тим, щоб зробити веб-сайт www.hrad.cz безперешкодно доступним для всіх користувачів. Якщо ви виявите будь-які проблеми, будь ласка, повідомте нам про це. Щоб надіслати пропозиції, зауваження або інформацію про проблеми з відображенням цього сайту, будь ласка, напишіть нам на електронну адресу [email protected].

 

Процедури примусового виконання

Адміністрація Празького замку
Замковий двір № 1, Градчани
119 08 Прага 1

Контактні дані відповідного виконавчого органу:

Міністерство внутрішніх справ
Департамент електронного урядування
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Прага 4
e-mail: [email protected]

Додаткові публікації

Вміст, на який є посилання

На сайті використовуються посилання, які вказують на інші веб-сторінки на інших сайтах або на загальні файли, які можна переглянути або завантажити на ваш комп'ютер. Це текстові файли типу *.pdf, *.docx тощо, графічні документи у форматі *.jpg, *.png. тощо, мультимедійні файли, розміщені на YouTube, серверах новин тощо.

Деякі старі фотографії у фотогалереях не мають альтернативного текстового опису. Деякі відео, вбудовані безпосередньо в Інтернет, можуть не мати підписів. Ці недоліки не були приведені у відповідність до закону та правил доступності через надмірний обсяг.

Щоб домовитися про альтернативне рішення в розумінні ч. 4 ст. 7 Закону № 99/2019 Зб. зак., будь ласка, звертайтеся за адресою [email protected].

Розбірливість, сприйняття та кольоровий контраст

Деякі частини сайту не повністю відповідають вимогам щодо достатнього контрасту між текстовим і нетекстовим контентом та шрифтом, що використовується. Приведення цих недоліків у відповідність до правил доступності означало б втручання в технічний дизайн і загальне графічне оформлення сайту і було б занадто дорогим.