Stanovy

Příloha zákona č. 404/90 Sb.

Článek 1

Medaili Za hrdinství uděluje prezident České a Slovenské Federativní Republiky osobám, které se s nasazením vlastního života zasloužily o záchranu lidského života nebo o záchranu značných materiálních hodnot.

Článek 2

Při udělení číslované medaile se zároveň s ní odevzdá vyznamenanému číslovaná listina.

Článek 3

Medaile Za hrdinství má průměr 33 mm a je ražena ze stříbra. Lícová strana medaile znázorňuje symbol hrdinství. Na rubu je znak České a Slovenské Federativní Republiky. Na medaili je vyryté matriční číslo. Medaile je kolmým ouškem a pohyblivým kroužkem zavěšena na 38mm široké náprsní průvlečné stuze, zlatožluto-bílo-červeno-modro-zlatožluté v poměru 14,5:3:3:3:14,5. Na stužce o rozměrech 38x10 mm nosí příslušníci ozbrojených složek miniaturu v podobě zkřížených stříbrných mečů hroty vzhůru.

Článek 4

Medaile "in natura" nebo stužka se nosí na levé straně prsou.

Článek 5

Věci Medaile Za hrdinství spravuje Kancelář prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky.