Jak podat návrh na státní vyznamenání

Návrh na udělení státního vyznamenání může podat občan, skupina občanů či organizace přímo prezidentu republiky. Návrhy je možné zasílat prezidentu republiky na adresu:

Kancelář prezidenta republiky
Praha 1 - Hrad, 11908

Elektronická podání je možné zasílat na e-mailovou adresu: zc.darh@atsop.

Případně lze návrh podat osobně na hlavní podatelně Pražského hradu (Kancelář prezidenta republiky, Praha 1 - Hrad, 11908, vstup ze 3. nádvoří).

Pro státní vyznamenání v aktuálním kalendářním roce budou zváženy přednostně ty návrhy občanů, které budou přijaty do 1. června daného roku. V návrhu specifikujte navrhované vyznamenání  a vysvětlete, za jaké konkrétní zásluhy by vyznamenání mělo být uděleno. Zašlete veškeré dokumenty, které by mohly Váš návrh podpořit: životopis, funkce, výčet činností či zásluh dané osoby, publikační přehled, atp. Pokud je Vám znám, připojte také kontakt na navrhovanou osobu, v případě návrhu „in memoriam“ kontakt na příbuzné. Rovněž si zkontrolujte, zda Vámi navrhovaná osoba již nebyla v minulosti vyznamenána. Prezident republiky dává přednost udělení vyznamenání nové osobnosti před kumulací vyznamenání.

Prezident republiky se každým návrhem zabývá a pečlivě jej posuzuje.