Stanovy

Příloha zákona č. 404/90 Sb.

Čl.1

Řád Bílého lva uděluje prezident České a Slovenské Federativní Republiky výhradně občanům jiných států, kteří se o tuto republiku významně zasloužili.

Čl.2

Prezidentu České a Slovenské Federativní Republiky přísluší řádová insignie I. třídy, včetně řádového řetězu.

Čl.3

(1) Řád Bílého lva má pět tříd, z nichž I. třída je nejvyšší. Při udělování jednotlivých řádových tříd je směrodatná míra zásluh. S insigniemi I. třídy řádu může být hlavám jiných států udělen i řádový řetěz.

(2) Řád Bílého lva má 2 skupiny - občanskou a vojenskou.

Čl.4

(1) Řádovým odznakem Řádu Bílého lva je granátově červeně smaltovaná pětidílná hvězdice. Díly hvězdice jsou navzájem spojeny lipovými lístky se stonky směřujícími ke středu hvězdice. Na středovém medailonu hvězdice je na líci korunovaný, dvouocasý, stříbrný lev přesahující do jednotlivých dílů. Na rubu je na střed hvězdice položen medailon, v jehož terči je znak České a Slovenské Federativní Republiky a ve zvýšeném zlatém mezikruží modrý opis "VERITAS VINCIT"dole oddělený modrým lipovým lístkem. Na prostřední nejvyšší díl je pohyblivě přichycen převýšený závěs v podobě oválného lipového věnce překříženého u skupiny občanské palmovými listy, u skupiny vojenské zkříženými meči hroty vzhůru. Znak, závěs, mezikruží, rámování hvězdice a lipové lístky jsou ze žlutého kovu.

(2) Insignie I. třídy řádu tvoří klenot na velkostuze nošené od pravého ramene k levému boku a hvězda nošená na levé straně hrudi. Klenot tvoří řádový odznak o průměru 68 mm, lipový věnec závěsu má rozměry 35x25 mm. Velkostuha je 100 mm široká červenobílo-červeno-bílo-červená v poměru 5:15:60:15:5, v místě překřížení je našita kokarda překrývající kotvu k zavěšení klenotu. Červená barva všech stuh má šarlatový odstín. Hvězda je osmicípá, stříbrná, paprsková, lesklá o průměru 90 mm, na střed je položen granátově červený medailon, v jehož terči je plastický korunovaný, dvouocasý, stříbrný lev a v mezikruží stříbrný opis "VERITAS VINCIT", oddělený dole stříbrným lipovým lístkem. Na rubu hvězdy je v čočce znak České a Slovenské Federativní Republiky.

(3) Řádový řetěz se skládá z dvaceti článků spojených na obvodě vždy dvěma řetízky. Středový závěsný článek na klenot tvoří bíle smaltovaný monogram "ČSFR". Další články střídavě symbolizují spojení českého a slovenského národa ve společném státě. Rozměry závěsného článku jsou 40x30 mm, řetěz je ze silně zlaceného stříbra, síla článků je 2 mm.

(4) Insignie II. třídy řádu tvoří řádový odznak na náhrdelní stuze a menší hvězda nošená na pravé straně hrudi. Řádový odznak má průměr 62 mm, závěs má rozměry 30x20 mm a je doplněn svislou granátově smaltovanou závěsnou lichoběžníkovou sponou o rozměrech 35x4 mm. Náhrdelní stuha je 45mm široká červeno-bílo-červenobílo-červená v poměru 3:7:25:7:3. Hvězda je stejná jako u I. třídy, ale o průměru 70 mm. Na rubu hvězdy je v čočce znak České a Slovenské Federativní Republiky.

(5) Insignie III. třídy řádu je stejná jako u II. třídy, ale bez hvězdy.

(6) Insignie IV. třídy řádu tvoří řádový odznak o průměru 45 mm, závěs je o rozměrech 20x15 mm. Odznak je zavěšen na náprsní průvlečné stuze široké 38 mm s rozetou o průměru 20 mm, stuha je červeno-bílo-červeno-bílo-červená v poměru 2:6:22:6:2.

(7) Insignie V. třídy je kromě smaltovaných částí ze stříbra a náprsní průvlečná stuha je bez rozety. Jinak je stejná jako insignie IV. třídy.

(8) Pokud se na stejnokrojích nenosí řádové insignie "in natura", nahrazují se stužkami o rozměru 38x10 mm doplněnými podle tříd: I. třída stříbrná miniatura lva se dvěma lipovými lístky, II. třída stříbrná miniatura lva, III. třída rozeta se zlatou dracounovou podložkou, IV. třída rozeta, V. třída pouze stužka.

(9) Na občanském oděvu se nosí v knoflíkové dírce levé klopy diferencované rozety podle tříd, a to: I. třída se lvem a  dracounovou zlatou podložkou, II. třída se lvem a stříbrnou dracounovou podložkou, III. třída se zlatou dracounovou podložkou, IV. třída se stříbrnou podložkou, V. třída bez podložky. Rozety mají průměr 20 mm.

(10) Matriční čísla se umísťují na rub závěsu řádového odznaku, na rub závěsného článku řetězu a na horní okraj čočky na rubu hvězdy.

Čl.5

(1) Nositeli řádu se předává číslovaná řádová insignie s číslovanou listinou. Udělené insignie třídy nižší se při udělení třídy vyšší nevracejí a zůstávají jejich nositeli.

(2) Po úmrtí nositele řádu zůstávají všechny řádové insignie a listiny pozůstalé rodině. Není-li pozůstalých, vrací se Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky.

Čl.6

Věci Řádu Bílého lva spravuje Kancelář prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky.