Stanovy

Příloha zákona č. 404/90 Sb.

Vojenský řád Milana Rastislava Štefánika (dále jen "Řád M. R. Štefánika") propůjčuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky osobám, které se vynikajícím způsobem zasloužily o obranu a bezpečnost České a Slovenské Federativní Republiky.

Čl.1

Prezidentu České a Slovenské Federativní Republiky přísluší řádová insignie I. třídy, která mu po skončení úřadu může být usnesením Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky propůjčena doživotně.

Čl.2

(1) Řádovým dnem je 8. květen - den ukončení druhé světové války v Evropě.

(2) Řád M. R. Štefánika propůjčuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky výhradně v řádový den.

Čl.3

Řád M. R. Štefánika propůjčuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu, za vynikající velitelskou a bojovou činnost a za vědeckou a odbornou práci vojenského a branného charakteru vojákům, příslušníkům ozbrojených sborů a dalším pracovníkům těchto složek a praporům vojenských útvarů.

Čl.4

(1) Řád M.R.Štefánika má pět tříd, z nichž první je nejvyšší.

(2) Při propůjčení řádu se předává číslovaná řádová insignie a číslovaná listina. Po úmrtí osoby, jíž byl řád propůjčen, se číslovaná insignie vrací Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky.

Čl.5

(1) Řádovým odznakem Řádu M. R. Štefánika je bílá pětidílná hvězdice vepsaná do kruhu; mezi jednotlivými díly jsou stejné kruhové mezery. Mezeru mezi oběma horními díly uzavírá válcové ouško s převýšeným závěsem v podobě lipového věnce se zkříženými meči hroty vzhůru. Na střed hvězdice je na líci položen modrý medailon s plastickým poprsím M.R.Štefánika. Na rubu hvězdice je na střed položen medailon, v jehož terči je znak České a Slovenské Federativní Republiky a v bílém mezikruží řádové heslo "VERIŤ MILOVAŤ PRACOVAŤ" a 3 lipové lístky. Poprsí, znak, závěs, heslo, lipový lístek a rámování hvězdice je ze žlutého kovu.

(2) Insignie I. třídy řádu tvoří klenot na velkostuze nošené od pravého ramene k levému boku a hvězda nošená na levé straně hrudi. Klenot tvoří řádový odznak o průměru 68 mm, závěs s meči a věncem má rozměry 35x25 mm. Velkostuha je 100 mm široká, bílo-modro-červeno-modro-bílá v poměru 5:40:10:40:5. Hvězda je deseticípá stříbrná o průměru 90 mm, na střed je položen řádový odznak doplněný bílým mezikružím s heslem "VERIŤ MILOVAŤ PRACOVAŤ" a 3 lipovými lístky. Průměr odznaku je 68 mm. Na rubu hvězdy je v čočce znak České a Slovenské Federativní Republiky.

(3) Insignie II. třídy řádu tvoří řádový odznak na náhrdelní stuze a menší hvězda nošená na pravé straně hrudi. Řádový odznak má průměr 62 mm, závěs má rozměry 30x20 mm a je doplněn svislou, bíle smaltovanou závěsnou sponou o rozměrech 30x4 mm. Náhrdelní stuha je 45 mm široká, bílo-modro-červeno-modro-bílá v poměru 2:18:5:18:2. Hvězda je pěticípá stříbrná o průměru 62 mm, na střed je položen řádový odznak doplněný bílým mezikružím s řádovým heslem "VERIŤ MILOVAŤ PRACOVAŤ" a 3 lipovými lístky. Průměr odznaku je 62 mm. Na rubu hvězdy je v čočce znak České a Slovenské Federativní Republiky.

(4) Insignie III. třídy řádu je stejná jako u II. třídy, ale bez hvězdy.

(5) Insignie IV. třídy řádu tvoří řádový odznak o průměru 45 mm, závěs je o rozměrech 20x15 mm. Odznak je zavěšen na náprsní průvlečné stuze široké 38 mm s rozetou o průměru 30 mm, stuha je bílo-modro-červeno-modro-bílá v poměru 2:15:4:15:2.

(6) Insignie V. třídy řádu je stejná jako insignie IV. třídy, ale stuha je bez rozety.

(7) Pokud se nastejnokrojích nenosí insignie Řádu M. R. Štefánika "in natura", nahrazují se stužkami o rozměrech 38x10 mm doplněnými podle tříd: I. třída zkřížené zlaté meče, II. třída zkřížené stříbrné meče, III. třída vodorovný zlatý meč, IV. třída rozeta, V. třída pouze stužka.

(8) Na občanském oděvu se nosí v knoflíkové dírce levé klopy rozety v podobě československé vojenské kokardy diferencované podložkou podle jednotlivých tříd, a to: I. třída zkřížené zlaté meče, II. třída zkřížené stříbrné meče, III. třída svislý zlatý meč, IV. třída svislý stříbrný meč, V. třída svislý bronzový meč. Průměr kokardy včetně rámování v příslušném kovu je 12 mm, délka mečů je 25 mm.

(9) Matriční čísla se umísťují na rub závěsu řádového odznaku a na horní okraj čočky na rubu hvězdy.

Čl.7

Při slavnostních příležitostech se insignie řádu nosí "in natura", a to jen insignie nejvyšší propůjčené třídy. Na služebním a vycházkovém stejnokroji se insignie řádu nahrazují stužkami. Na pláštích a sportovním oblečení se řádová označení nenosí.

Čl.8

Insignie řádu a stužky se nosí na levé straně prsou.

Čl.9

Věci Řádu M. R. Štefánika spravuje Kancelář prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky.