Seznam vyznamenaných

 • Prezidentu České a Slovenské Federativní Republiky přísluší řádová insignie I. třídy 
 • Tomáš Baťa
  II. třída, 1991
 • Ján Bečko, in memoriam
  III. třída, 1992
 • JUDr. Samuel Belluš
  III. třída, 1991
 • Vojta Beneš, in memoriam
  II. třída, 1992
 • Josef kardinál Beran, in memoriam
  I. třída, 1991
 • Zdeněk Bořek - Dohalský, in memoriam
  II. třída, 1992
 • Prof. JUDr. Rudolf Briška, CSc., in memoriam
  IV. třída, 1991
 • Stanislav Broj, in memoriam
  IV. třída, 1992
 • Dr. Johann Wolfgang Brügel, in memoriam
  III. třída, 1991
 • JUDr. Ján Bulík, in memoriam
  III. třída, 1992
 • Ludwig Czech, in memoriam
  IV. třída, 1992
 • Josef Čapek, Dr. h.c., in memoriam
  I. třída, 1991
 • Jan Čep, in memoriam
  III. třída, 1991
 • Prof. Dr. Václav Černý, CSc., in memoriam
  I. třída, 1991
 • ThDr. Vladimír Pavol Čobrda, in memoriam
  II. třída, 1992
 • JUDr. Ivan Dérer, in memoriam
  I. třída, 1992
 • JUDr. Prokop Drtina, in memoriam
  II. třída, 1991
 • Prof. Dr. Ivo Ducháček, in memoriam
  III. třída, 1991
 • Prof. ThDr. František Dvorník, in memoriam
  III. třída, 1992
 • Prof. JUDr. Karel Engliš, in memoriam
  III. třída, 1991
 • Prof. Jozef Felix, in memoriam
  III. třída, 1991
 • Prof. RNDr. Oskár Ferianc, DrSc., in memoriam
  IV. třída, 1991
 • Ctibor Filčík, in memoriam
  IV. třída, 1991
 • Rudolf Firkušný
  I. třída, 1991
 • Julius Firt, in memoriam
  III. třída, 1992
 • Prof. Josef Ludvík Fischer, in memoriam
  IV. třída, 1992
 • Viktor Fischl (Avigdor Dagan)
  III. třída, 1991
 • Rudolf Fraštacký, in memoriam
  II. třída, 1991
 • PhDr. Bedřich Fučík, in memoriam
  III. třída, 1991
 • PhDr. Alfred Fuchs, in memoriam
  I. třída, 1992
 • PhDr. Želmíra Gašparíková, in memoriam
  IV. třída, 1992
 • PhDr. Anna Gašparíková - Horáková, in memoriam
  IV. třída, 1992
 • Pavol Peter Gojdič, in memoriam
  II. třída, 1991
 • Jozef Gregor - Tajovský, in memoriam
  I. třída, 1992
 • Ing. arch. Vladimír Grégr, in memoriam
  III. třída, 1992
 • Prof. Dr. Josef Grňa, in memoriam
  II. třída, 1991
 • ThDr. Alexandr Heidler, in memoriam
  III. třída, 1991
 • Doc. PhDr. Alexander Hirner, CSc., in memoriam
  IV. třída, 1991
 • Prof. Václav Hlavatý, in memoriam
  III. třída, 1991
 • Vincent Hložník
  III. třída, 1991
 • JUDr. Fedor Hodža, in memoriam
  III. třída, 1991
 • Prof. Dr. Milan Hodža, in memoriam
  I. třída, 1991
 • Vladimír Holan, in memoriam
  III. třída, 1991
 • Josef Hora, in memoriam
  III. třída, 1991
 • Ota Hora
  III. třída, 1991
 • JUDr. Milada Horáková, in memoriam
  I. třída, 1991
 • Egon Hostovský, in memoriam
  II. třída, 1991
 • Fedor Houdek, in memoriam
  II. třída, 1992
 • Jindřich Chalupecký, in memoriam
  III. třída, 1991
 • Roman Jakobson, in memoriam
  II. třída, 1991
 • JUDr. Ján Jamnický, in memoriam
  III. třída, 1991
 • Ing. Štefan Janšák, Dr.h.c., in memoriam
  III. třída, 1991
 • JUDr. Janko Jesenský, in memoriam
  I. třída, 1991
 • Ján Jesenský, in memoriam
  IV. třída, 1991
 • Ing. arch. Dušan Jurkovič, in memoriam
  I. třída, 1991
 • Záviš Kalandra, in memoriam
  I. třída, 1991
 • Prof. PhDr. Zdeněk Kalista, in memoriam
  IIl. třída, 1991
 • MUDr. Vlasta Kálalová - Di Lotti, in memoriam
  III. třída, 1992
 • Prof. JUDr. Imrich Karvaš, in memoriam
  III. třída, 1991
 • Jiří Kolář
  II. třída, 1991
 • Dr. Jindřich Kolovrat
  II. třída, 1991
 • PhDr. Božena Komárková
  III. třída, 1991
 • Prof. PhDr. František Kovárna, in memoriam
  III. třída, 1992
 • JUDr. Helena Koželuhová, in memoriam
  IV. třída, 1992
 • Dr. Ing. Ivan Krasko, in memoriam
  III. třída, 1991
 • Prof. MUDr. Jiří Král, DrSc.
  IV. třída, 1991
 • MUDr. František Kriegl, in memoriam
  III. třída, 1992
 • Prof. PhDr. Kamil Krofta, in memoriam
  I. třída, 1992
 • Anna Kvapilová
  IV. třída, 1991
 • MVDr. Martin Kvetko
  II. třída, 1991
 • Rafael Kubelík
  I. třída, 1991
 • PhDr. Karel Kučera, in memoriam
  IV. třída, 1992
 • Prof. MUDr. Božena Kuklová - Štúrová, DrSc., in memoriam
  III. třída, 1992
 • Leopold Lahola, in memoriam
  III. třída, 1991
 • Reverend Dr. Jan Lang
  II. třída, 1991
 • PhDr. František Lederer, in memoriam
  III. třída, 1991
 • JUDr. Jozef Lettrich, in memoriam
  II. třída, 1991
 • Ján Lichner, in memoriam
  III. třída, 1992
 • Prof. RNDr. Michal Lukniš, DrSc., in memoriam
  IV. třída, 1991
 • Václav Majer, in memoriam
  II. třída, 1992
 • Cyprián Majerník, in memoriam
  III. třída, 1991
 • ThDr. Antonín Mandl, in memoriam
  III. třída, 1992
 • JUDr. Ivan Markovič, in memoriam
  I. třída, 1992
 • Bohuslav Martinů, in memoriam
  II. třída, 1991
 • Jan Masaryk, Dr.h.c., in memoriam
  I. třída, 1991
 • Ivan Medek
  III. třída, 1991
 • Prof. PhDr. Ján Mikleš, CSc.
  IV. třída, 1991
 • Václav Neumann
  III. třída, 1991
 • František Němec, in memoriam
  III. třída, 1992
 • Zdeněk Němeček, in memoriam
  IV. třída, 1992
 • Jarmila Novotná - Daubek
  IV. třída, 1991
 • J.E. Dr. Anastáz Opasek
  II. třída, 1991
 • Jozef Országh, in memoriam
  II. třída, 1992
 • Prof. PhDr., ThDr. Samuel Štefan Osuský, in memoriam
  II. třída, 1992
 • JUDr. Štefan Osuský, in memoriam
  I. třída, 1992
 • Jan Palach, in memoriam
  I. třída, 1991
 • Dr. Ing. Václav Paleček, in memoriam
  IV. třída, 1992
 • JUDr. Josef Palivec, in memoriam
  III. třída, 1992
 • Dr. Ján Papánek
  I. třída, 1991
 • Dr. Gustáv Papp
  IV. třída, 1991
 • Bernadeta Pánčiová
  IV. třída, 1991
 • JUDr. Josef Patejdl, in memoriam
  III. třída, 1992
 • Prof. Jan Patočka, in memoriam
  I. třída, 1991
 • JUDr. Jaroslav Pecháček
  III. třída, 1991
 • Ferdinand Peroutka, in memoriam
  I. třída, 1991
 • Antonín Pešl, in memoriam
  II. třída, 1992
 • Dr. Přemysl Pitter, in memoriam
  III. třída, 1991
 • Františka Plamínková, in memoriam
  III. třída, 1992
 • Prof. Karel Plicka, in memoriam
  III. třída, 1991
 • Prof. PhDr. Albert Pražák, in memoriam
  II. třída, 1992
 • Vojtěch Preissig, in memoriam
  II. třída, 1992
 • Prof. Marie Provazníková, in memoriam
  III. třída, 1992
 • Ing. arch. Bohumil Přikryl, in memoriam
  IV. třída, 1992
 • JUDr. Ladislav Radimský, in memoriam
  IV. třída, 1992
 • Alfréd Radok, in memoriam
  III. třída, 1991
 • Prof. PhDr. Emanuel Rádl, in memoriam
  II. třída, 1992
 • Prof. PhDr. Daniel Rapant, in memoriam
  I. třída, 1991
 • Bohuslav Reynek, in memoriam
  IV. třída, 1992
 • Dr. Hubert Ripka, in memoriam
  II. třída, 1991
 • Josef Rotnágl, in memoriam
  IV. třída, 1992
 • Dr. Fedor Ruppeldt, in memoriam
  I. třída, 1991
 • Doc. PhDr. Milan Rúfus, CSc.
  III. třída, 1991
 • Jaroslav Seifert, in memoriam
  I. třída, 1991
 • Prof. MUDr. RNDr. Bohumil Sekla, DrSc., in memoriam
  IV. třída, 1991
 • Evald Schorm, in memoriam
  IV. třída, 1992
 • Prof. František Schwarzenberg
  II. třída, 1991
 • PhDr. Jan Slavík, in memoriam
  IV. třída, 1992
 • JUDr. Juraj Slávik, in memoriam
  II. třída, 1992
 • Ing. Rostislav Sochorec, in memoriam
  I. třída, 1991
 • Koloman Sokol
  II. třída, 1991
 • MUDr. Karel Steinbach, in memoriam
  IV. třída, 1992
 • Prof. Dr. Jaroslav Stránský, in memoriam
  II. třída, 1991
 • JUDr. Lev Sychrava, in memoriam
  I. třída, 1992
 • Ing. Josef Šafařík, Dr.h.c.
  III. třída, 1991
 • JUDr. Přemysl Šámal, in memoriam
  I. třída, 1992
 • PhDr. Milan Šimečka, in memoriam
  I. třída, 1991
 • Ester Šimerová
  IV. třída, 1991
 • ThDr. Jan Šimsa
  IV. třída, 1991
 • Jaroslav Šimsa, in memoriam
  I. třída, 1992
 • Msgr. Jan Šrámek, in memoriam
  II. třída, 1991
 • Prof. Dr. Vavro J. Šrobár, in memoriam
  II. třída, 1991
 • Prof. PhDr. Anton Štefánek, in memoriam
  II. třída, 1992
 • páter Josef Štemberka, in memoriam
  I. třída, 1992
 • Prof. Svätopluk Štúr, in memoriam
  I. třída, 1991
 • František Švantner, in memoriam
  III. třída, 1991
 • Václav Talich, in memoriam
  III. třída, 1992
 • Dominik Tatarka, in memoriam
  I. třída, 1991
 • Prof JUDr. Eduard Táborský
  III. třída, 1991
 • František kardinál Tomášek
  I. třída, 1991
 • ThDr. Štěpán Trochta, in memoriam
  III. třída, 1992
 • Prof. PhDr. Jan Uher, in memoriam
  II. třída, 1992
 • Doc. Zdeněk Urbánek
  III. třída, 1991
 • Ján Ursíny, in memoriam
  II. třída, 1992
 • Prof. PhDr. Růžena Vacková, in memoriam
  II. třída, 1992
 • MUDr. Vladislav Vančura, in memoriam
  I. třída, 1992
 • Květoslava Viestová, in memoriam
  III. třída, 1992
 • Jan Vladislav
  III. třída, 1991
 • Jiří Weil, in memoriam
  III. třída, 1991
 • Jaroslav Werstadt, in memoriam
  IV. třída, 1991
 • akademik Otto Wichterle
  III. třída, 1991
 • Jan Zahradníček, in memoriam
  II. třída, 1991
 • Jan Zajíc, in memoriam
  I. třída, 1991
 • Dr. Ing. Peter Zaťko, in memoriam
  IV. třída, 1991
 • Františka Zemínová, in memoriam
  III. třída, 1992
 • Dr. Petr Zenkl, in memoriam
  II. třída, 1991
 • ThDr. Josef Zvěřina, in memoriam
  II. třída, 1991
 • JUDr. Grigorij Žatkovič, in memoriam
  IV. třída, 1992