Stanovy

Příloha zákona č. 404/90 Sb.

Řád Tomáše Garrigue Masaryka (dále jen "Řád T.G.M.") propůjčuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky osobám, které se vynikajícím způsobem zasloužily o demokracii a lidská práva.

Čl.1

Prezidentu České a Slovenské Federativní Republiky přísluší řádová insignie I. třídy, která mu po skončení úřadu může být usnesením Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky propůjčena doživotně.

Čl.2

(1) Řádovým dnem je 28. říjen - den vzniku samostatného společného státu Čechů a Slováků.

(2) Řád T.G.M. propůjčuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky výhradně v řádový den.

Čl.3

Řád T.G.M. propůjčuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky občanům za zvláště vynikající shora uvedené zásluhy, zejména v oblasti politiky, správy státu, rozvoje národního hospodářství, vědy a techniky, kultury, umění, školství a dále pak za významné proslavení vlasti v zahraničí.

Čl.4

(1) Řád T.G.M. má pět tříd, z nichž I. třída je nejvyšší.

(2) Po úmrtí osoby, jíž byl řád propůjčen, se číslovaná insignie vrací Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky.

Čl.5

(1) Řádovým odznakem Řádu T.G.M. je modře smaltovaná hvězdice. Na střed hvězdice je položen modrý medailon s plastickým portrétem prezidenta T. G. Masaryka. Na rubu hvězdice je na střed položen medailon, v jehož terči je znak České a Slovenské Federativní Republiky a v bílém mezikruží řádové heslo "VĚRNI ZŮSTANEME" a lipový lístek.Na prostřední nejvyšší díl je přichycen převýšený závěs v podobě mírně oválného lipového věnce. Portrét, znak, závěs, heslo a rámování hvězdice jsou ze žlutého kovu.

(2) Insignie I. třídy řádu tvoří klenot na velkostuze nošené od pravého ramene k levému boku a hvězda nošená na levé straně hrudi. Klenot tvoří řádový odznak o průměru 68 mm, lipový věnec závěsu má rozměry 35x25 mm. Velkostuha je 100 mm široká, červeno-bílo-modro-bílo-červená v poměru 5:40:10:40:5. Hvězda je osmicípá, stříbrná, paprsková o průměru 90 mm, na střed je položen modrý medailon s portrétem T.G.Masaryka a s bílým mezikružím s heslem "VĚRNI ZŮSTANEME" a lipovým lístkem. Rámování mezikruží, portrét, heslo a lipový lístek jsou ze žlutého kovu. Na rubu hvězdy je v čočce znak České a Slovenské Federativní Republiky.

(3) Insignie II. třídy řádu tvoří řádový odznak na náhrdelní stuze a menší hvězda nošená na pravé straně hrudi. Řádový odznak má průměr 62 mm, závěs má rozměry 30x20 mm a je doplněn svislou, modře smaltovanou, závěsnou sponou o rozměrech 30x4 mm. Náhrdelní stuha je 45 mm široká, červeno-bílo-modro-bílo-červená v poměru 2:18:5:18:2. Hvězda je čtyřcípá, stříbrná, paprsková o průměru 70 mm, na střed je položen modrý medailon s portrétem T.G.Masaryka a s bílým mezikružím s heslem "VĚRNI ZŮSTANEME" a lipovým lístkem. Rámování mezikruží, portrét, heslo a lipový lístek jsou ze žlutého kovu. Na rubu hvězdy je v čočce znak České a Slovenské Federativní Republiky.

(4) Insignie III. třídy řádu je stejná jako u II. třídy, ale bez hvězdy.

(5) Insignie IV. třídy řádu tvoří řádový odznak o průměru 45 mm, závěs je o rozměrech 20x15 mm. Odznak je zavěšen na náprsní průvlečné stuze široké 38 mm s rozetou o průměru 30 mm, stuha je červeno-bílo-modro-bílo-červená v poměru 2:15:4:15:2.

(6) Insignie V. třídy řádu je stejná jako insignie IV. třídy, ale stuha je bez rozety.

(7) Pokud se na stejnokrojích nenosí insignie Řádu T.G.M. "in natura", nahrazují se stužkami o rozměrech 38x10 mm doplněnými podle tříd: I. třída hvězda osmicípá, II. třída hvězda čtyřcípá, III. třída hvězdice, IV. třída rozeta, V. třída pouze stužka.

(8) Na občanském oděvu se nosí v knoflíkové dírce levé klopy rozeta diferencovaná dracounovou podložkou podle jednotlivých tříd, a to: I. třída zlatá široká, II. třída zlatá úzká, III. třída stříbrná široká, IV. třída stříbrná úzká, V. třída bez podložky. Rozety mají průměr 20 mm.

(9) Matriční čísla se umísťují na rub závěsu řádového odznaku a na horní okraj čočky na rubu hvězdy.

Čl.7

Při slavnostních příležitostech se řádové insignie nosí "in natura", a to jen insignie nejvyšší propůjčené třídy. Při jiných příležitostech se nosí odpovídající rozeta na klopě. Řád "in natura" ani rozetu nelze nosit na plášti nebo na sportovním oděvu.

Čl.8

Insignie řádu i jeho stužky se nosí na levé straně prsou.

Čl.9

Věci Řádu T.G.M. spravuje Kancelář prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky.