Akreditace

Akreditace byla ukončena. V této chvíli již není možné se dále přihlašovat.

Podání žádosti o vydání akreditace neznamená její automatické udělení. Na vydání akreditace není právní nárok a každá žádost o její udělení je posuzovaná individuálně. Při zmeškání termínu pro podání žádosti o akreditaci, případně pokud nebude žádost úplná, může být tato zamítnuta. KPR si vyhrazuje právo akreditaci nevydat, či již vydanou akreditaci, z objektivních důvodů, kdykoli odvolat.