Bezpečnostní opatření na Pražském hradě

17. dubna 2023

V areálu Pražského hradu zůstanou jen namátkové kontroly, změnu oznámil prezident Petr Pavel společně s ministrem vnitra Vítem Rakušanem a policejním prezidentem Martinem Vondráškem.

U Pražského hradu zmizí fronty na místech vstupu. Kontroly osob vstupujících do vnitřních prostor areálu se od dnešního dne mění na namátkové. 

“Tuto změnu nám umožnila aktuální analýza bezpečnostní situace, kterou připravila policie a s jejímiž výsledky jsem se nedávno mohl seznámit. Předcházela tomu řada jednání a rád bych na tomto místě poděkoval panu ministrovi vnitra a panu policejnímu prezidentovi za maximální otevřenost a profesionální spolupráci,” vysvětlil prezident Petr Pavel na tiskové konferenci.

Zmírnění bezpečnostních opatření předchází dalšímu otevírání Pražského hradu veřejnosti.

“Otevření Hradu nevnímám pouze jako usnadnění vstupu na Hrad, ale také otevření pro řadu kulturních a jiných akcí. S architektem Josefem Pleskotem budeme společně připravovat projekt kulturního a společenského otevření Hradu, který by Hrad ještě více přiblížil lidem tak, aby nebyl uzavřenou doménou úředníků, kde lidé nejsou vítáni, ale aby byl místem, které žije a na které mohou lidé chodit na různé akce,” doplnil na tiskové konferenci prezident Petr Pavel.

Zavedená kontrolní stanoviště na místech zůstanou, aby Policie ČR v případě zhoršení bezpečnostní situace mohla na takový stav operativně reagovat. Budou ale vybavená pouze jedním detekčním rámem pro potřeby namátkových kontrol vstupujících osob. Policie dál počítá s bezpečnostními kontrolami vozidel, která dovnitř Pražského hradu přijíždějí. Zůstanou i technické zábrany, které znemožňují případný násilný vjezd vozidel dovnitř Hradu.

Veřejnost může do areálu Pražského hradu vstupovat v čase od 6 do 22 hodin přes stanoviště na Prašném mostě, Opyši a IV. nádvoří a v období od 1. dubna do 31. října v čase od 10 do 18 hodin z Královských zahrad přes Stájový dvůr a z Jeleního příkopu stanovištěm u Paccasiho brány.

 

Bezpečnostní opatření na Pražském hradě

Bezpečnostní opatření na Pražském hradě
Bezpečnostní opatření na Pražském hradě

 Foto: Zuzana Bönisch

Komunikační tým prezidenta Petra Pavla