Prezident republiky rozhodl o vyhlášení voleb do Senátu a do zastupitelstev krajů

27. května 2024

Prezident republiky v souladu s Ústavou a příslušnými volebními zákony rozhodl o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů a stanovil dny jejich konání na pátek 20. září a sobotu 21. září 2024.

Rozhodnutí podléhá spolupodpisu předsedy vlády.

K vyhlášení voleb dojde až publikací rozhodnutí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

Odbor komunikace KPR