Eva Pavlová pozvala odborníky k diskusi o současné personální nedostatečnosti primární péče pro děti a dorost v ČR

31. srpna 2023

Manželka prezidenta republiky uspořádala na Pražském hradě kulatý stůl věnovaný kapacitním a personálním problémům zajištění primární péče pro děti a dorost v ČR. Touto cestou chce Eva Pavlová podpořit svého manžela s vědomím, že nemůže suplovat legislativní procesy. 

Manželka prezidenta republiky o situaci, která může přerůst v blízké budoucnosti ve skutečnou krizi, při jejích návštěvách v regionech často mluvila s rodiči, lékaři i představiteli měst a obcí. Oblastí jejího zájmu je koncept „Zdravá rodina“, proto pozvala zástupce všech subjektů, kterých se zajištění fungování primární dětské péče bezprostředně dotýká, aby jí pomohli nalézt příčinu stávajících problémů a definovat kroky vedoucí k nápravě. Tak, aby Česká republika nepřišla o svůj v mnoha směrech unikátní a donedávna mimořádně funkční systém, ve kterém má každé dítě svého registrujícího praktického dětského lékaře, který ho doprovází až do dospělosti. To ve většině zemí světa, a to ani těch ekonomicky vyspělých, zdaleka není samozřejmost.  

Kulatý stůl moderovala členka obsahového týmu první dámy Lilly Ahou Král. Ke kulatému stolu zasedla 

  • MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP a členka Předsednictva ČLS JEP 
  • MUDr. Ctirad Kozderka, místopředseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR 
  • profesor MUDr. Martin Repko, Ph.D., předseda Asociace děkanů lékařských fakult ČR 
  • MUDr. Irena Maříková MBA, ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 
  • Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí ČR  
  • Ing. et Ing. Jan Bozděch Ph.D., starosta Klenčí pod Čerchovem 
  • Josef Pavlovic, Bc., náměstek ministra zdravotnictví ČR 
  • Eva Holečková a Michaela Kopalová členky obsahového týmu 

U kulatého stolu se mluvilo o příčinách problémů. Jednou z hlavních je stárnutí lékařů a nedostatek nových lékařů přicházejících do pediatrické praxe. „Už dnes mnoho rodičů zejména z menších obcí nenajde pro své dítě lékaře, který by je zaregistroval, a dojíždějí za ním desítky kilometrů daleko,“ zdůraznila MUDr. Šebková. 

Mgr. František Lukl, MPA, potvrdil, že z pohledu Svazu měst a obcí ČR, kterému předsedá, se jedná o palčivé téma. „Primární lékařská péče je nedílnou součástí infrastruktury – v obcích, kde ubývá pracovních příležitostí, ruší se pošty a zanikají ordinace praktických dětských lékařů, se zhoršuje kvalita života, mladí lidé z nich odcházejí do větších měst a venkov se vylidňuje,“ uvedl Mgr. Lukl.  

U kulatého stolu zaznělo, že doplnit kapacity a dodat do praxe cca 1 000 chybějících praktických dětských lékařů není možné ze dne na den.  Eva Pavlová nicméně požádala přítomného náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice o zpětnou vazbu jeho úřadu k možné realizaci navrhovaných opatření a dalších řešeních, o kterých se u kulatého stolu mluvilo a ke kterým by bylo možno přistoupit okamžitě.  

Odbor komunikace KPR

Fotogalerie

Eva Pavlová pozvala odborníky k diskusi o současné personální nedostatečnosti primární péče pro děti a dorost v ČR
Eva Pavlová pozvala odborníky k diskusi o současné personální nedostatečnosti primární péče pro děti a dorost v ČR
Eva Pavlová pozvala odborníky k diskusi o současné personální nedostatečnosti primární péče pro děti a dorost v ČR
Eva Pavlová pozvala odborníky k diskusi o současné personální nedostatečnosti primární péče pro děti a dorost v ČR
Eva Pavlová pozvala odborníky k diskusi o současné personální nedostatečnosti primární péče pro děti a dorost v ČR
Eva Pavlová pozvala odborníky k diskusi o současné personální nedostatečnosti primární péče pro děti a dorost v ČR