Eva Pavlová se zúčastnila Konference rané péče a slavnostního setkání u příležitosti Světového dne Červeného kříže v Senátu

15. května 2023

Eva Pavlová v pondělí 15. května 2023 pozdravila účastníky Konference rané péče EURLYAID. Nad celou akcí převzala i záštitu. Podpora rodin, které se po narození dítěte s postižením či vážným onemocněním ocitají v nesmírně náročné životní situaci, patří k tématům, kterým se chce během svého působení v roli první dámy věnovat. „Každé dítě si zaslouží vstoupit do života s co nejlepšími vyhlídkami na svou budoucnost. Žijeme ve vyspělé společnosti, proto by se nemělo stávat , že rodiny dětí narozených s hendikepem nebo vážným onemocněním čekají na pomoc celé měsíce, nebo se o ní dokonce vůbec nedozví. Proto jsem velmi ráda, že součástí této konference je i diskusní fórum, kterého se zúčastnili zástupci ministerstev, odborných platforem i rodičů,“  řekla Eva Pavlová.Eva Pavlová se následně v Senátu připojila také ke slavnostnímu setkání u příležitosti Světového dne Červeného kříže. Akce je spojená s oceněním zasloužilých členů a dobrovolníků Českého červeného kříže, zachránců života z řad veřejnosti a podporovatelů.


foto: Tomáš Fongus

Komunikační tým prezidenta Petra Pavla