KPR nastavuje nový rámec spolupráce s poradci prezidenta republiky

21. prosince 2023

Od 1. ledna 2024  budou poradci prezidenta republiky pracovat na základě nových smluvních vztahů. První skupinou jsou experti v oblasti domácí politiky. Ti budou nově podřízeni řediteli Odboru vnitřní politiky Tomáši Lebedovi. Svou činnost budou vykonávat na základě požadavků ředitele a jejich úkolem bude vytvářet podkladové materiály a analýzy pro potřeby KPR a prezidenta republiky. Vedle toho bude pokračovat panel zahraničně-politických konzultantů. Jejich činnost je příležitostná, pracují bez smluvních závazků a bez nároku na odměnu. Koordinovat jejich jednání bude ředitel odboru zahraničního Jaroslav Zajíček. Zváni budou například k diskuzím nad zahraničními tématy či k přípravám vystoupení prezidenta republiky na mezinárodních fórech.

 

Od nového roku nebude na základě vlastní žádosti pokračovat ve smluvní spolupráci šéf poradců Tomáš Richter nebo bývalý diplomat Petr Kolář. Kolář však zůstane v expertním zahraničně-politickém panelu. Prezident republiky se s oběma v pondělí sešel a poděkoval za jejich práci.

 

 

Odbor komunikace KPR