Kulatý stůl - Quo Vadis Pražský hrade?

14. června 2023

Ve středu 14. června 2023 se na Pražském hradě konal Kulatý stůl odborníků, architektů a představitelů odborné veřejnosti, kteří diskutovali o významu a stavu Pražského hradu, jeho využití a naplnění obsahem pro budoucnost demokratického státu. Na úvod setkání přítomné pozdravil prezident republiky Petr Pavel.

Odborníci se shodli na těchto závěrech:

Chceme dlouhodobě směřovat k aktivitám, které budou utužovat občanskou společnost, šířit vzdělanost a posilovat demokracii. Hrad by měl být přirozeným a přátelským útočištěm pro trávení volných chvil.

Je zapotřebí více pečovat o návštěvníky a nabízet důvody proč se na Pražský hrad vracet. Chceme vybudovat široce působící návštěvnické centrum a nadále pokračovat ve „fyzickém otevírání“ Hradu. S tím souvisí posílení nabídky gastronomie, kultury a v neposlední řadě i rozšíření naučných programů.

Potenciál Pražského hradu je opravdu obrovský, přesahuje hranice naší země a měl by být promyšleně a systematicky využíván – proto plánujeme vznik dvou poradních orgánů složených z odborníků, jeden zaměřený na programovou náplň, druhý na architekturu.


U Kulatého stolu zasedli tito odborníci - seznam naleznete zde

 

 

 

foto: Tomáš Fongus 

Komunikační tým prezidenta Petra Pavla