Novým ředitelem Lesní správy Lány bude Michal Pernica

2. února 2024

Na základě výběrového řízení byl vybrán nový ředitel příspěvkové organizace Kanceláře prezidenta republiky Lesní správy Lány. Stane se jím Michal Pernica, který vystřídá současného ředitele Pavla Rusa. Ten bude k 5. únoru z funkce odvolán. 

Michal Pernica uspěl ve čtyřkolovém výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo 42 uchazečů. Komise vybírala v posledním kole ze čtyř kandidátů a vyhodnotila Pernicu jako nejvhodnějšího. Jmenování se uskuteční v příštím týdnu po absolvování vstupních formalit. 

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Jana Vohralíková k tomu uvedla: „Od nového ředitele si slibujeme kvalitní vedení organizace, zodpovědnou správu majetku a rozvojové programy pro veřejnost“.

Michal Pernica je absolvent Mendelovy zemědělské univerzity v Brně. Od roku 2019 až do současnosti byl ředitelem společnosti Lesy Colloredo Mansfeld. Pro rodinu Colloredo – Mansfeldů pracoval už od roku 2013, na starost měl provoz lesního a rybničního hospodářství, zajištění ostatního majetku rodiny i správu nemovitostí a pozemků. 

Michal Pernica byl v Lesní správě Lány již zaměstnán, a to od roku 2005 do roku 2013 jako vedoucí střediska lesní výroby, dopravy a odbytu. Zodpovědnost nesl za zajištění lesního provozu majetku, zajištění odbytu dřevní hmoty a její přepravy odběratelům i provozu myslivosti v honitbě Lánské Lesy.

Odbor komunikace KPR