Poradní tým prezidenta republiky

3. dubna 2023

 


Ing. Tomáš Richter
Vedoucí poradního týmu

Odpovídá za koordinaci poradního týmu a jeho komunikaci s prezidentem republiky i členy kabinetu. Podílí se na tvorbě strategie k naplňování prioritních cílů volebního období prezidenta Pavla.

V roce 1989 ukončil studia na ČVUT, fakultě strojní, obor tepelné a jaderné stroje a zařízení.

Profesní kariéru zahájil v roce 1990 v analytickém oddělení v Kanceláři prezidenta republiky Václava Havla. V roce 1991 pomáhal znovu vybudovat rodinnou zámečnickou firmu Richter s.r.o. V roce 1993 založil společnost RiS s.r.o., kterou v roce 2001 koupila švédská společnost ASSA ABLOY. Úspěšnou firmu pod novým názvem Abloy Czech a Abloy Slovakia dále řídil až do roku 2007, kdy se stal regionálním ředitelem pro střední a východní Evropu společnosti ASSA ABLOY, na této pozici pracoval do roku 2012.V roce 2005 postavil lázeňský a wellness hotel v Mariánských Lázních.

Od roku 2015 se věnuje celospolečensky prospěšným a filantropickým činnostem. Spoluzaložil Nadační fond nezávislé žurnalistiky a vedl jeho správní radu, stál u založení českého Deníku N. Od konce roku 2019 se aktivně podílel na přípravě budoucí kandidatury Petra Pavla na prezidenta republiky, ve volebním týmu měl odpovědnost za finance a fundraising.


Prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.
Poradce prezidenta pro Ústavu a právní otázky

Vedoucího Konzultačního panelu pro nominaci ústavních soudců. 

Absolvoval Právnickou fakultu UK, tam studoval i doktorský studijní program Teorie, filosofie a sociologie práva. 

Na pražské Právnické fakultě UK učí od roku 1998. V roce 2006 se habilitoval pro obor Politologie na Fakultě sociálních věd UK, v roce 2017 byl jmenován profesorem ústavního práva a státovědy. Od roku 2011 vede katedru politologie a sociologie, v letech 2018–2022 byl proděkanem pro doktorské studium.

Od roku 1997 působí současně v Kanceláři Senátu jako asistent a poradce předsedy Senátu a od roku 1998 jako tajemník Komise Senátu pro Ústavu ČR.   

V letech 2008–2023 byl členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro správní právo, nadále je členem rozkladové komise MŠMT. 

Podílel se na komentářích k Ústavě a k Listině základních práv a svobod, napsal šest knih na pomezí ústavního práva, ústavní teorie a politologie i desítky článků.     

V roce 2015 byl oceněný jako Právník roku v kategorii Občanská a lidská práva a právo ústavní.


Mgr. David Marek, Ph.D. 
Poradce prezidenta pro ekonomiku, hospodářské otázky a finanční trhy

Doktorské studium absolvoval při Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval také studijní stáž na University of Limerick v Irsku. 

Úspěšně dokončil řadu odborných certifikovaných kurzů Mezinárodního měnového fondu. 

Dříve působil jako ekonom v České národní bance, České spořitelně a na pozici hlavního ekonoma ve společnosti Patria Finance. V současné době pracuje ve společnosti Deloitte na pozici hlavního ekonoma a ředitele analytického oddělení. 

Je členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a České společnosti ekonomické.  


Mgr. Lucie Poláková 
Poradkyně prezidenta pro sociální politiku a neziskový sektor

Absolventka PF ZČU Plzeň, obor Sociální práce. 

Spoluzakladatelka a místopředsedkyně spolku Komunitní osvětové společenství, který se více než 10 let věnuje aktivizaci občanské komunity na Chebsku, organizaci dobrovolníků, podpoře a rozvoji občanské společnosti. 

15 let vyučuje sociální práci na vyšší odborné škole SZŠ a VOŠ Cheb, věnuje se problematice sociální práce, sociálních služeb a vzdělávání. Je aktivní v síťování a propojování aktérů uvedených oblastí.

Žije a pracuje v Karlovarském kraji. Podílí se na zlepšení situace ve strukturálně postiženém regionu, specializuje se na sociální práci zejména v lokalitách, kde jsou lidé ohrožení chudobou, a řešení nerovného přístupu ke vzdělávání.

Získala cenu Nadace Via VIA BONA v roce 2020.


Vladimír Bezděk M.A. 
Poradce prezidenta pro důchodovou reformu, rozpočtovou politiku a finanční sektor

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a the University of Manchester ve Velké Británii.

V letech 1997 až 2006 působil jako ekonom v České národní bance. 

Řídil dvě takzvané Bezděkovy důchodové komise. Od roku 2010 do roku 2012 byl členem NERV. 

Od roku 2007 pracuje ve finančním sektoru, řídil několik pojišťoven v ČR a na Slovensku a také penzijní společnost. Spolupracuje dlouhodobě s Českou asociací pojišťoven. Od roku 2021 je předseda představenstva investiční společnosti AVANT.


Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.
Poradce prezidenta pro energetiku

Absolvoval Fakultu strojní Českého vysokého učení technického v Praze v oboru Energetické stroje a zařízení, pak absolvoval doktorské studium zaměřené na decentralizovanou energetiku.

Je vedoucím výzkumného týmu Laboratoře organických Rankinových cyklů a jejich aplikací na ČVUT Univerzitním centru energeticky efektivních budov. Soustředí se zejména na komercializaci vyvinutých technologií a posílení spolupráce soukromých společností s univerzitou.

Zkušenosti s transferem technologií získal také absolvováním programu Entrepreneurship and Innovation v USA v rámci International Visitors Leadership Program, v roce 2014.

Již od studií působí v energetickém poradenství, ve společnosti Damgaard Consulting je společníkem a jednatelem.

V letech 2018–2020 byl členem rady Asociace poskytovatelů energetických služeb.

Český svaz zaměstnavatelů v energetice mu v roce 2022 udělil Medaili profesora Vladimíra Lista za zásluhy o rozvoj české energetiky.

 


Doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD.
 
Poradce prezidenta pro životní prostředí a udržitelnost

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK v boru obecná biologie. Tam studoval i doktorský studijní program v oboru Systematická biologie a ekologie. V roce 2009 se habilitoval pro obor Ekologie na České zemědělské Univerzitě v Praze. 

V současnosti přednáší ochranu životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a půdní biologii a ekologii jako externí profesor na Univerzitě v Antverpách. V letech 2010-2015 byl členem Správní rady Univerzity Karlovy, v letech 2019-2022 členem Správní rady Univerzity P.J. Šafárika v Košicích.

V letech 1993-2001 pracoval v České Inspekci životního prostředí jako vedoucí oddělení ochrany přírody.

V letech 2003-2005 působil jako náměstek ministra a v roce 2009 jako ministr životního prostředí v úřednické vládě J. Fischera. 

Od roku 2005 působil ve vysokých funkcích v Evropské komisi. V letech 2018-2021 byl vyslán jako vedoucí Zastoupení Evropské komise na Slovensku. 

Od roku 2022 v souvislosti s českým předsednictvím v Radě Evropské unie byl jmenován zmocněncem vlády ČR pro mezinárodní vyjednávání v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb. Pracuje jako poradce ministra životního prostředí.