Prezident Pavel s manželkou navštívili Moravskoslezský kraj

29. března 2023

Prezident Petr Pavel jel na první návštěvu po inauguraci do Moravskoslezského kraje. Navázal tak na svůj předvolební slib, že spolupráci s regiony bude věnovat velkou pozornost a začne právě návštěvou strukturálně postižených krajů.  

“V Moravskoslezském kraji jsem se chtěl dozvědět více detailů k tomu, jak se daří řešit specifické problémy související například s transformaci pohornické krajiny, regionálním rozvojem, nezaměstnaností a kvalitou ovzduší. Kromě problémů  je tady ale i spousta příkladů dobré praxe, které mohou být pro ostatní inspirací,” uvedl prezident Pavel. Návštěvu zahájil v úterý v Ostravě na setkání s vedením kraje.

Jedním z hlavních témat dvoudenní cesty do regionu byl význam vzdělání a jeho vliv na zvyšování kvality života, ale také faktoru, jak udržet mladé lidi v regionu. Právě s vylidňováním se region vážně potýká. Prezident o tom v úterý mluvil se studenty Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku-Místku, kam ho doprovodila i manželka Eva Pavlová, a následně i s učiteli a studenty Ostravské univerzity. “Ve spoustě zemí už pochopili, že vzdělání je priorita, a my máme nejvyšší čas, abychom ke vzdělání začali přistupovat jinak – investovali do něj a posuzovali vše, co děláme v tomto ohledu tak, že tím připravujeme mladé lidi na budoucnost,“ řekl Petr Pavel.

Zaměstnanost v regionu rezonovala při návštěvě nošovické automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech, ale i při setkání s horníky Dolu Darkov Diamo. Zatímco v automobilce byl prezident svědkem inovačních trendů a vývoje, v Dole Darkov se horníci musí vyrovnat s postupným zavíráním dolů. “Je to nepříjemné období, ale nemusí to být smutná událost, pro většinu práce ještě na dlouho bude, pro některé z vás to může být nová příležitost,” řekl Pavel na setkání s horníky. Prezident Petr Pavel je po Václavu Havlovi po více než 30 letech prvním prezidentem, který sfáral do některého z dolů v Ostravsko-karvinském revíru. Středeční program prezident uzavřel jednáním s primátorem a dalšími zástupci města Karviná, a také diskusí s iniciativou Dokořán, která usiluje o zvyšování kvality života na Karvinsku.

Na cestě do Moravskoslezského kraje prezidenta doprovázela  i manželka Eva. V jednom ze dvou separátních bodů programu se i ona věnovala školství, v rámci oslav Dne učitelů v Ostravě pedagogům poděkovala. „Vzdělávání dětí považuji za klíčovou profesi v naší zemi. Kvalita pedagogické práce má zásadní dopad na formování budoucích generací,” vysvětlila Eva Pavlová i v reakci na to, že právě vzdělávání bude jedním z jejích příštích témat. “V rychle se měnícím světě nároky na pedagogy i děti stále rostou, jak se ukázalo mimo jiné během období covidu. Z pedagoga se stává multioborový pracovník, který kromě předávání znalostí musí dobře rozumět dětské duši a adaptovat se na nové technologie a přístupy, uvedla Eva Pavlová.

V Domově pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě paní Pavlová s vedením a zaměstnanci mluvila o hrazení péče pro seniory,  mezihraniční spolupráci a trendech využívání těchto sociálních služeb. “Jeli jsme cíleně tam, kde systém funguje, abychom zjistili proč a mohli dobré zkušenosti předávat dál. Jde mimo jiné i o to, že práci tam lidé dělají ze srdce a z přesvědčení”. Svůj program zakončila prohlídkou empírového zámku Fryštát v Karviné.

Výběr z programu návštěvy:

1. den cesty
úterý dne 28. března 2023


11:45 - Příjezd před Krajský úřad Moravskoslezského kraje, přivítání hejtmanem
(28. října 117, Ostrava)
* fototermín


11:50 - Setkání prezidenta republiky s hejtmanem Moravskoslezského kraje
(kancelář hejtmana, 2.NP)
* fototermín


13:30 - mediální brífink s prezidentem republiky a s hejtmanem kraje
(Krajský úřad, místnost pro jednání zastupitelů)
* tisk přítomen


14:05 - návštěva Gymnázia Petra Bezruče a setkání se studenty
(Československé armády 517, Frýdek-Místek, tělocvična školy)
* tisk přítomen
 

-----------------                        
program paní Evy Pavlové:

14:55 - návštěva Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava 
(Bohumínská 1056/71 Ostrava-Slezská Ostrava)
* fototermín pouze před vstupem
-----------------

15:10 - návštěva Hyundai Motor Manufacturing Czech s r.o. (HMMC), Nošovice 
(Hyundai – hlavní brána, Nošovice)
* fototermín pouze před vstupem


16:20 - Návštěva nově otevřeného kampusu Ostravské univerzity na Černé louce
(City Campus Ostravské univerzity, Moravská Ostrava 3398, Ostrava)
* tisk přítomen

17:50 - Mediální brífink prezidenta republiky v kampusu Ostravské univerzity
(budova Fakulty umění, v City Campusu Ostravské univerzity)
* tisk přítomen
                       

18:15 - Setkání s primátorem Tomášem Macurou, Magistrát města Ostravy
(Magistrát města Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava) 
* fototermín


19:30 - Debata s občany
(Multifunkční aula GONG v Dolních Vítkovicích, Ruská 2993, Ostrava-Vítkovice)
* tisk přítomen


2. den cesty
středa dne 29. března 2023


8:00 – návštěva Dolu Darkov DIAMO, Karvinsko
(Stonavská 2179, Karviná)
* fototermín


8:00 - sfárání do dolu
* bez účasti médií 

10:00 - mediální brífink na místě 
kontakt: Jana Dronská, tel.:606728882, příchod na mediální brífink v 9:10

10:30 - setkání se zaměstnanci Dolu Darkov
* tisk přítomen

11:30 - setkání s primátorem Karviné
(Masarykovo náměstí 1, Karviná-Fryštát)
* fototermín


13:00 - setkání a debata se zástupci iniciativy Dokořán a dalšími občansky aktivními lidmi z Karvinska
(Regionální knihovna Karviná, Masarykovo nám. 34, Karviná)
* fototermín


14:20 - závěrečný mediální brífink
(před Regionální knihovnou)
* tisk přítomen

 

 

Komunikační tým prezidenta Petra Pavla