Prezident Petr Pavel v Brně navštívil Ústavní soud, Nejvyšší správní soud a Nejvyšší soud 

7. srpna 2023

Prezident Petr Pavel dnes v Brně navštívil tři významné soudní instituce. Do čela Ústavního soudu uvedl designovaného předsedu Josefa Baxu, setkal se také s předsedou Nejvyššího správního soudu Karlem Šimkou a předsedou Nejvyššího soudu Petrem Angyalossym.  

Do Brna prezident Pavel přijel, aby se lépe seznámil s fungováním všech tří soudních institucí, s jejich agendou, ale i problémy, se kterými se v praxi setkávají. Poukázat chtěl zároveň na důležitost vyvážené soudní soustavy pro fungování demokracie a pro ochranu práv občanů. 

„Důvěryhodnost soudů jako institucí považuji za jeden z klíčových pilířů demokratického právního státu, a i proto je třeba, abychom jim věnovali patřičnou pozornost. Z tohoto pohledu jsem moc rád, že se podařilo návštěvu zorganizovat právě v den, kdy končí dosavadní předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský a nastupuje nový předseda, pan doktor Josef Baxa,“ řekl prezident Pavel po jednání na Ústavním soudu. 

Prezident před plénem Ústavního soudu ocenil dvacetiletou službu Pavla Rychetského ve prospěch občanů České republiky. Končící předseda Ústavního soudu podle něj položil základy toho, že je dnes Ústavní soud vnímán jako důvěryhodná instituce s vysokým kreditem. Prezident nepochybuje, že v tomto trendu bude pokračovat i jeho nástupce Josef Baxa. 

Odpoledne prezident Pavel navštívil Nejvyšší správní soud a Nejvyšší soud, kde se zajímal o problémy české justice a o její celkový stav. „Bavili jsme se o tom, do jaké míry byly reflektovány problémy, které nastaly při zvládání covidové pandemie, a jak se promítly do našeho právního systému. Řešili jsme také, do jaké míry se zlepšilo projednávání soudních případů, jak si stojíme ve srovnání s evropskou justicí a co nás případně trápí z hlediska kompetencí a působnosti jednotlivých soudů,” řekl prezident na závěrečné tiskové konferenci. 

Podněty z dnešní návštěvy bude chtít po analýze projednat s příslušnými zástupci vlády. 

 

 

Odbor komunikace KPR