Prezident podepsal ratifikační listinu

17. července 2023

Prezident republiky Petr Pavel podepsal v pondělí dne 17. července 2023 ratifikační listinu ke Smlouvě mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. 
 
Ratifikační listina podléhá kontrasignaci předsedou vlády. 

Odbor komunikace KPR