Prezident republiky jmenoval člena Etické komise ČR

8. prosince 2023

Prezident republiky Petr Pavel jmenoval podle § 7 odst. 2 zákona č. 262/2011 Sb. PhDr. Eduarda Stehlíka, Ph.D., MBA, s účinností od 1. ledna 2024, členem Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Funkční období je pětileté. 
 
Rozhodnutí podléhá kontrasignaci předsedou vlády. 

Odbor komunikace KPR