Prezident republiky jmenoval profesora

13. června 2023

Prezident republiky Petr Pavel jmenoval, na návrh Vědecké rady Univerzity obrany, podle § 73 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), doc. PharmDr. Ondřeje Soukupa, Ph.D. profesorem pro obor Toxikologie.

Rozhodnutí o jmenování předá ministryně obrany Jana Černochová.

Komunikační tým prezidenta Petra Pavla