Prezident republiky jmenoval profesora   

15. ledna 2024

Prezident republiky Petr Pavel jmenoval, na návrh Vědecké rady Univerzity obrany, podle § 73 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, doc. Ing. Radovana Souška, Ph.D. profesorem pro obor Ochrana vojsk a obyvatelstva. 

Jmenování podléhá kontrasignaci předsedou vlády. 

Jmenovací dekret předá ministryně obrany. 

Odbor komunikace KPR