Prezident republiky jmenoval soudce obecných soudů  

22. února 2024

Prezident republiky Petr Pavel jmenoval ve čtvrtek dne 22. února 2024 ve 14.00 hodin na Pražském hradě padesát sedm soudců obecných soudů České republiky: 

Seznam nově jmenovaných soudců obecných soudů: 
 
JUDr. Marek    B o d l á k  
Obvodní soud pro Prahu 3 
 
Mgr. Bc. Anna    P r o c h á z k o v á  
Obvodní soud pro Prahu 5 
 
JUDr. Adéla    N ě m e č k o v á, LL.M. 
Obvodní soud pro Prahu 8 
 
Mgr. Tereza    T u p á  
Obvodní soud pro Prahu 4 
 
JUDr. Jan   N o v o t n ý  
Obvodní soud pro Prahu 1 
 
Mgr. Lucie    D v o ř á k o v á  
Obvodní soud pro Prahu 10 
 
JUDr. Jana   S k a l s k á  
Obvodní soud pro Prahu 5 
 
Mgr. Jiří   Š i m e k  
Obvodní soud pro Prahu 5 
 
Mgr. Michaela    M a c u r o v á  
Městský soud v Praze 
 
JUDr. Bc. Martin    B u l u š e k  
Obvodní soud pro Prahu 10 
 
Mgr. Karolína   M a c h k o v á  
Obvodní soud pro Prahu 2 
 
Mgr. Dominika    B u j a l k o v á  
Obvodní soud pro Prahu 1 
 
Mgr. Nikola    D a n ě k  
Obvodní soud pro Prahu 6 
 
Mgr. Kateřina   V á c h o v á 
Obvodní soud pro Prahu 4 
 
Mgr. Šárka    K o h o u t o v á  
Obvodní soud pro Prahu 8 
 
JUDr. Kateřina     P e t r ž e l k o v á, LL.M. 
Obvodní soud pro Prahu 8 
 
Mgr. Lucie    O n d r á č k o v á  
Obvodní soud pro Prahu 10 
 
JUDr. Bc. Helena    H a v l í k o v á  
Obvodní soud pro Prahu 5 
 
Mgr. Lenka    E l l i n g e r o v á  
Obvodní soud pro Prahu 8 
 
Mgr. Klára    R a b a s o v á, LL.M. 
Obvodní soud pro Prahu 9 
 
JUDr. Petra    P e š u l o v á  
Okresní soud v Kolíně 
 
JUDr. Jana    L í z n e r o v á, Ph.D. 
Okresní soud Praha-západ       
 
Mgr. Jana    V r z a l o v á  
Okresní soud Praha-západ 
 
Mgr. Monika    K r u m l o v á  
Okresní soud v Mladé Boleslavi 
 
Mgr. Michaela   K o p e c k á 
Okresní soud Praha-východ 
 
Mgr. Bc. Aleš    B a m b u š e k  
Okresní soud v Kutné Hoře 
 
JUDr. Lenka    S m o l í k o v á, LL.M. 
Okresní soud v Rakovníku 
 
Mgr. Iveta    V e r n e r  
Okresní soud v Kladně 
 
Mgr. Barbora    S v ě t l í k o v á  
Okresní soud v Berouně  
 
Mgr. Veronika    K o u ř i l o v á  
Okresní soud Praha-východ  
 
Mgr. Aneta    Z a v i a č i č o v á  
Okresní soud v Prachaticích        
 
Mgr. Martina    S a ň k o v á  
Okresní soud v Pelhřimově 
 
Mgr. Ing. Eva   O t á h a l o v á  
Okresní soud v Táboře  
 
Mgr. Anna    S c h i f a n o        
Okresní soud v Karlových Varech 
 
Mgr. Andrea    R o d i n o v á    
Okresní soud v Ústí nad Labem     
 
Mgr. Martin   F e ř t  
Okresní soud v Jablonci nad Nisou 
 
Mgr. Kateřina   M a y e r o v á  B i t t e r o v á  
Okresní soud v Děčíně 
 
Mgr. Jana     D e n e m a r k o v á  
Okresní soud v Havlíčkově Brodě 
 
JUDr. Jan    N a j m a n  
Okresní soud v Pardubicích 
 
Mgr. Kateřina    K l e č k o v á  K u t i š o v á  
Okresní soud v Trutnově 
 
Mgr. Aneta    B e n d o v á  
Okresní soud v Trutnově 
 
Mgr. Eva   Č e r m á k o v á  
Okresní soud v Jihlavě  
 
Mgr. Ing. Radek    R u b a n, Ph.D. 
Krajský soud v Brně  
 
Mgr. Stanislav    K a d l č í k  
Okresní soud ve Znojmě 
 
Mgr. et Mgr. Ľubomír   M a j e r č í k, LL.M. 
Krajský soud v Brně  
 
JUDr. Jan   M a n i š o v s k ý  
Okresní soud v Uherském Hradišti 
 
Mgr. Ondřej   M o r a v e c  
Okresní soud v Kroměříži 
 
JUDr. Zuzana    B u c h t o v á  
Městský soud v Brně 
 
Mgr. Ing. Zuzana    D o r a z i l o v á  
Okresní soud v Jihlavě    
 
Mgr. Hana    M i ž e n k o v á  
Okresní soud v Karviné 
 
Mgr. Klára    K r y s t y n o v á  
Okresní soud v Opavě 
 
Mgr. et Mgr. Kristýna   Č e r n á  
Okresní soud v Ostravě 
 
Mgr. Lenka     S u c h á  
Okresní soud ve Frýdku-Místku 
 
Mgr. Petra    B o u d o v á  Ž i š k o v á  
Okresní soud ve Frýdku-Místku 
 
JUDr. Ivana    A r n o š t o v á  
Okresní soud v Olomouci  
 
Mgr. Kamila    C h r b j á t o v á  
Okresní soud v Olomouci 
 
Mgr. Ing. Eliška    B o g n á r o v á  
Okresní soud v Olomouci 
 
 
 

foto: Tomáš Fongus

Odbor komunikace KPR   

Fotogalerie

Prezident republiky jmenoval soudce obecných soudů  
Prezident republiky jmenoval soudce obecných soudů