Prezident republiky jmenoval a pověřil ministry

4. května 2023

Prezident republiky Petr Pavel ve čtvrtek dne 4. května 2023 ve 13.50 hodin na Pražském hradě podle čl. 68 odst. 5 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, jmenoval Ing. Martina Dvořáka ministrem.

Prezident republiky zároveň pověřil doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., řízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Komunikační tým prezidenta Petra Pavla